Německý jazyk

23.11. – 27.11.

Procvičení lexiky tématu  Kleidung  ve spojení s přídavnými jmény  a novými slovesy s  odlučitelnými předponami.

Použití základních pojmů v souvislosti  spojení  Kleidung  und  Einkäufe.