Školní projekt S.C.O.R – sulická cesta osobního rozvoje

Originální projekt vytvořený učiteli ZŠ Sulice pro naše studenty. Vychází z inspirace různými (mezi)národními programy, ovšem se silným nábojem osobních nápadů a zkušeností sulických učitelů. Cílem projektu je podpořit děti v jejich rozvoji v oblasti vědomostí, dovedností a dobročinnosti, a to mimo klasickou výuku. V každé z uvedených tří oblastí nabízíme zájemcům inspirativní témata (např. in-line bruslení, mediální tvorbu, tvoření itineráře pro cestování a spoustu dalších) a průvodce z řad učitelů. Témata a průvodce si ale děti mohou volit i dle svého vlastního uvážení, průvodcem může být rodič, trenér, vedoucí zájmového oddílu apod. Pilotní ročník 2022/2023 je určen pro studenty 7. a 8. tříd a potrvá od poloviny září do konce dubna. Projekt je naprosto dobrovolný. Podrobné informace zprostředkovává studentům i jejich rodičům koordinátorka programu Monika Švedová.

Projekt HBSC

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983. Česká republika je členem studie od roku 1993 a v současné době je studie koordinována vědeckým týmem z Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním školním roce se studie celosvětově účastnilo více než 250 000 žáků. V České republice bylo zapojeno přes 270 základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů s celkovým výzkumným souborem čítajícím bezmála 15 000 žáků.

osvědčení

 

Projekt Centra kolegiální podpory

Dnem 1. 10. 2018 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt pomáhá vytvořit síť škol regionu, které spolupracují v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Taková centra kolegiální podpory (CKP) s sebou nesou propojení pedagogických pracovníků několika škol – společně se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, poznatky a praktické metodické materiály. Metodické materiály sdílí školy napříč celou republikou. Jednotlivá CKP si volí odborná témata aktuální pro jejich situaci a zvou si odborníky, kteří mají s tématy zkušenosti.

 

ŠKOLA V POHODĚ – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008762

datum realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. ŠKOLA V POHODĚ

 

ZŠ SULICE – EKOŠKOLA

Mezinárodní program Ekoškola je určen základním a středním školám.

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole.
Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět. Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí. V tom spatřujeme smysl celého programu.

9 témat Ekoškoly pomáhá porozumět dopadům své činnosti na životní prostředí a získat náměty ke zlepšení:

ODPADY, VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ENERGIE, DOPRAVA, ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL, KLIMATICKÉ ZMĚNY, BIODIVERZITA, JÍDLO A SVĚT

Naše škola se v loňském školním roce velmi úspěšně věnovala tématu ODPADY. Po celé škole máme nádoby na tříděný odpad – papír, plast, kartóny, baterie. Žáci si velmi rychle osvojili zásady třídění.

Letos se budeme věnovat tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY.

 

Recyklujeme a pomáháme uklízet svět

vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na mateřských, základních  a středních školách v České republice. Nad vznikem projektu převzalo záštitu MŠMT České republiky a je významně podporován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci:

ASEKOL a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

Cart4Future s.r.o. – zpětný odběr a recyklace tonerů a cartridgí do tiskáren

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

V naší škole najdete sběrné nádoby na baterie, náplně do tiskáren a brzy již také na drobné elektrozařízení. 

Baterie: tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie

Elektrozařízení: elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače

Tonery

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.