Projekty školy

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz. Naše škola je zapojená do projektu od 1. 1. 2020. 

 

Projekt Centra kolegiální podpory

Dnem 1. 10. 2018 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt pomáhá vytvořit síť škol regionu, které spolupracují v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Taková centra kolegiální podpory (CKP) s sebou nesou propojení pedagogických pracovníků několika škol – společně se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, poznatky a praktické metodické materiály. Metodické materiály sdílí školy napříč celou republikou. Jednotlivá CKP si volí odborná témata aktuální pro jejich situaci a zvou si odborníky, kteří mají s tématy zkušenosti.

 

ŠKOLA V POHODĚ – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008762

datum realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. ŠKOLA V POHODĚ

 

ZŠ SULICE – EKOŠKOLA

Mezinárodní program Ekoškola je určen základním a středním školám.

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole.
Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět. Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí. V tom spatřujeme smysl celého programu.

9 témat Ekoškoly pomáhá porozumět dopadům své činnosti na životní prostředí a získat náměty ke zlepšení:

ODPADY, VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ENERGIE, DOPRAVA, ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL, KLIMATICKÉ ZMĚNY, BIODIVERZITA, JÍDLO A SVĚT

Naše škola se v loňském školním roce velmi úspěšně věnovala tématu ODPADY. Po celé škole máme nádoby na tříděný odpad – papír, plast, kartóny, baterie. Žáci si velmi rychle osvojili zásady třídění.

Letos se budeme věnovat tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY.

 

Recyklujeme a pomáháme uklízet svět

vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na mateřských, základních  a středních školách v České republice. Nad vznikem projektu převzalo záštitu MŠMT České republiky a je významně podporován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci:

ASEKOL a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

Cart4Future s.r.o. – zpětný odběr a recyklace tonerů a cartridgí do tiskáren

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

V naší škole najdete sběrné nádoby na baterie, náplně do tiskáren a brzy již také na drobné elektrozařízení. 

Baterie: tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie

Elektrozařízení: elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače

Tonery