Organizace školního roku 2021/22

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. informace k harmonogramu viz aktuality

Informativní třídní schůzky: 9. 9. 2021 od 17:00

Ředitelský den: 27. 9. 2021 Pro 1. – 4. ročník s možností družiny do 16:00

Den české státnosti – státní svátek 28. 9. 2021

Ředitelské dny: 25. – 26. 10. 2021

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: 27. – 29. 10. 2021

Beseda s rodiči k prevenci kyberšikany: 10. 11. od 17:00

Konzultační hodiny pro rodiče žáků 2. stupně: 15. 11. od 15:00 – 17:00

Konzultace pro první stupeň: v týdnu od 15. 11. podle předem zamluvených časů

Den otevřených dveří: 24. 11. od 14:00 – 16:00

Vánoční slavnost: 16. 12. 2021

Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. 

Pololetní prázdniny:  4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. – 18. 4. 2022

Třídní schůzky pro 2. stupeň: 

Zápis do 1. třídy

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní rok končí ve čtvrtek 30. 6. 2022