Organizace školního roku 2021/22

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. informace k harmonogramu viz aktuality

Informativní třídní schůzky: 9. 9. 2021 od 17:00

Ředitelský den: 27. 9. 2021 Pro 1. – 4. ročník s možností družiny do 16:00

Den české státnosti – státní svátek 28. 9. 2021

Ředitelské dny: 25. – 26. 10. 2021

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: 27. – 29. 10. 2021

Třídní schůzka 1. ročníku ke slovnímu hodnocení: 2. 11. od 17:00

Kavárna s rodiči k prevenci kyberšikany: 10. 11. od 17:00

Konzultační hodiny pro rodiče žáků 2. stupně: 15. 11. od 15:00 – 17:00

Konzultace pro první stupeň: v týdnu od 15. 11. podle předem zamluvených časů

Odpoledne s rodiči – Výroba adventních věnců: 23. 11. 

Den otevřených dveří: 24. 11. od 14:00 – 16:00

Vánoční slavnost: 16. 12. 2021

Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. 

Pololetní prázdniny:  4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022

Lyžařský výjezd pro 7. ročníky: 21. – 26. 2. 2022

Volitelné předměty pro 2. pololetí od: 1. 3. 2022

Lyžařský výjezd pro 8. ročník: 2. – 8. 4. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. – 18. 4. 2022

Konzultace: 

Zápis do 1. třídy: 20. a 21. 4. 2021

Škola v přírodě pro I. stupeň: 30. 5. – 3. 6. 2022

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: 8. 6. od 17:00

Rozloučení s absolventy na zámku Berchtold: 23. 6. od 17:00 

Školní rok končí ve čtvrtek 30. 6. 2022