Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.

Pololetní prázdniny:  

Jarní prázdniny: 

Den otevřených dveří

Velikonoční prázdniny:   

Třídní schůzky pro 2. stupeň: 

Zápis do 1. třídy

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků