Organizace školního roku 2023/24

pozn.: informace jsou průběžně aktualizovány  nebo upřesňovány v aktualitách

Školní prázdniny, státní svátky, ředitelské dny:

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9. v 8.00 hod. (prvňáčci v 8.15 hod.) viz: info pro rodiče prvňáčků

čt 28.9. – státní svátek

pá 29.9. – ředitelský den (nepůjde el. proud)

čt 26.10. – ne 29.10. podzimní prázdniny (28.10. státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu)

pá 17.11. – státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii

pá 22.12. – ředitelský den

so 23.12.- út 2.1.(včetně) vánoční prázdniny (vyučování začíná až ve st 3.1.)

pá 2.2. pololetní prázdniny

so 17.2.- ne 25.2. jarní prázdniny

čt 28.3.- po 1.4. velikonoční prázdniny

st 1.5. – stát. svátek -Svátek práce

st 8.5. – stát. svátek- Den vítězství

pá 28.6. konec školního roku

Pozor!!!

Ojedinělé absence do 2 dnů povoluje třídní učitel.

Dlouhodobé nebo opakované absence povoluje ředitel školy spolu s třídním učitelem na základě formulářové žádosti. Formulář lze stáhnout na webu školy.

https://www.zssulice.cz/formulare/

Třídní schůzky, konzultace, pedagogické rady

čt 7.9. třídní schůzky 2. stupeň (5. – 9. ročník) od 17 hod.  Navazovat bude schůzka pro účastníky výjezdu do Anglie( od 18:00 v jídelně)

út 12.9.  třídní schůzky 2. – 4. ročník

pozn. 1. ročník má schůzku již 4.9. , viz: info pro rodiče prvňáčků

 st 1.11. čtvrtletní pedagogická rada

po 6.11.- čt 9.11. konzultace 1. stupeň (1.-4.roč.)

po 13.11.- út 14. 11.konzultace 2. stupeň (5.-9.roč.)

čt.25.1. pololetní pedagogická rada

st 31.1. výpis vysvědčení (výuka probíhá)

¾ ped. Rada – bude upřesněno

út 2.4.- pá 5.4. konzultace 1. stupeň (1.-4.roč.)

po 15..4.- út 16.4. konzultace 2. stupeň (5.-9.roč.)

  závěrečná pedagogická rada – bude upřesněno

 

Výjezdy, školy v přírodě, kurzy, akce:

Výjezd do Anglie- sever:  ne 17.9.- ne 23.9.

Vánoční slavnost – st 13.12.

Lyžařský výcvik 4. třídy: 8.-13.12024 

Lyžařský kurz pro 7. ročník – 3.-8.3. 2024 

Den otevřených dveří -čt 8.2.

Škola v přírodě s plaveckým kurzem pro 3. a 5. ročník: po 8.4.-pá 12.4.2024

duben – zápis do prvního ročníku – 24.4+25.4.2024 viz: info pro rodiče prvňáčků

Erasmus plus- výjezd do Španělska – 12.-18.5.2024 

Výjezd do Německa– květen 2024- bude upřesněno

Školy v přírodě: bude upřesněno 

Rozlučka s deváťáky: 20.6.2024