Informace k platbám

Informace k platbám přes aplikaci Bakaláři:

 

Školní jídelna

Úhrada na účet školní jídelny: 2301731287/2010

Předepsané zálohy:
a) pro žáky 6 – 10 leté bez svačin 700 Kč/měsíc 
b) pro žáky 6 – 10 leté se svačinami 900 Kč/měsíc,
c) pro žáky 11 – 14 leté bez svačin 800 Kč/měsíc, 
d) pro žáky 11 – 14 leté se svačinami 1000 Kč/měsíc,*
f) pro žáky 15 leté bez svačin 900 Kč/měsíc. 

*Svačiny připravujeme pouze pro žáky na prvním stupni.

Součástí oběda je také zeleninový a ovocný bufet. Věk strávníka se počítá podle toho, kolik let dovrší žák 31. 8. 2021

Obědy jsou hrazeny zálohově dopředu vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, v
září se provede platba 2 krát, poslední platba ve školním roce do 15. května daného
školního roku. VS žáka obdrží rodiče na první informativní schůzce.

Školní družina, kroužky a další platby 

Úhrada na účet: 2701731286/2010

Všechny informace k pravidelným i jednorázovým platbám naleznete přehledně v systému Bakaláři, v kolonce Platby. Na základě dohody se zřizovatelem je poplatek za školní družinu pro rok 2020/21 stanoven na 300,- Kč/měsíc. Ceny kroužků se vypočítávají podle počtu přihlášených žáků na začátku pololetí. Více o nabídce volnočasových aktivit naleznete zde.