Informace k platbám

Informace k platbám přes aplikaci Bakaláři:

 

Školní jídelna

Úhrada na účet školní jídelny: 2301731287/2010

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí žák – jeho zákonný zástupce vyplnit Přihlášku ke školnímu stravování. Žák má možnost na začátku šk. roku zvolit stravu:

  • oběd
  • oběd se salátem

 Platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem.

– variabilní symbol: kód, který je přidělen každému žákovi, platný po celou dobu studia.

 Předepsané zálohy:

Věk strávníka se počítá podle toho, kolik let dovrší žák 31. 8. 2023

  1.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy  bez salátů 700 Kč/měsíc
  2.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy se saláty 900 Kč/měsíc,
  3.  pro žáky 11 – 14 leté, obědy bez salátů 800 Kč/měsíc
  4.  pro žáky 11 – 14 leté, obědy se saláty 1000 Kč/měsíc,
  5.  pro žáky 15 leté, obědy bez salátů 900 Kč/měsíc
  6.  pro žáky 15 leté, obědy se saláty 1100 Kč/měsíc

Splatnost záloh:

do 15. září je nutné uhradit zálohové stravné za září a říjen, tj. 2x předepsanou měsíční zálohu(!),

následně každý měsíc do 15. dne 1x předepsanou zálohu

poslední platba pro daný školní rok proběhne do 15. května.

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat.

Žákům s nezaplaceným stravným není vydán oběd!

Sledování výše zaplaceného stravného, odhláška a volba oběda jsou možné pouze v systému

Strava.cz

Školní družina, kroužky a další platby 

Úhrada na účet: 2701731286/2010

Všechny informace k pravidelným i jednorázovým platbám naleznete přehledně v systému Bakaláři, v kolonce Platby. Zde naleznete variabilní i specifický(!) symbol.

Na základě dohody se zřizovatelem je poplatek za školní družinu pro rok 2022/23 stanoven na  3500 Kč/ šk.rok.

Splatné:

  • pololetně 1750 Kč do 15.9. + 1750 Kč do 15.2.

nebo

  • celoročně 3500 Kč do 15.9.

Ceny kroužků se vypočítávají podle počtu přihlášených žáků na začátku pololetí. Více o nabídce volnočasových aktivit naleznete zde.