Informace k platbám obědů a školní družiny

Informace k platbám přes aplikaci Bakaláři:

 

Školní jídelna

přihláška ke stravování

Úhrada na účet školní jídelny: 2301731287/2010

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí žák – jeho zákonný zástupce vyplnit Přihlášku ke školnímu stravování. Žák má možnost na začátku šk. roku zvolit stravu:

  • oběd
  • oběd se salátem

 Platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem.

– variabilní symbol: kód, který je přidělen každému žákovi, platný po celou dobu studia.

 Předepsané zálohy:

Věk strávníka se počítá podle toho, kolik let dovrší žák 31. 8. 2024

  1.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy  bez salátů 800 Kč/měsíc
  2.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy se saláty 1000 Kč/měsíc,
  3.  pro žáky 11 – 14 leté, obědy bez salátů 900 Kč/měsíc
  4.  pro žáky 11 – 14 leté, obědy se saláty 1100 Kč/měsíc,
  5.  pro žáky 15 leté, obědy bez salátů 1000 Kč/měsíc
  6.  pro žáky 15 leté, obědy se saláty 1200 Kč/měsíc

Splatnost záloh:

Důležité! Do 15. září je nutné uhradit zálohové stravné za září a říjen, tj. 2x předepsanou měsíční zálohu(!),

následně každý měsíc do 15. dne 1x předepsanou zálohu,

poslední – desátá platba pro daný školní rok tak proběhne do 15. května.

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat. Platby za obědy se stahují do systému 1x týdně.  Doporučujeme proto platit včas, aby dítě mělo zajištěno kontinuální vydávání obědů.

Žákům s nezaplaceným stravným není vydán oběd!

Sledování výše zaplaceného stravného, odhláška a volba oběda jsou možné pouze v systému

Strava.cz

Školní družina

Úhrada na účet: 2701731286/2010

Všechny informace k pravidelným i jednorázovým platbám naleznete přehledně v systému Bakaláři, v kolonce Platby. Zde naleznete variabilní i specifický(!) symbol.

Na základě dohody se zřizovatelem je poplatek za školní družinu pro rok 2023/24 je  stanoven                                   na  3500 Kč/ šk.rok.

Splatné:

  • pololetně 1750 Kč do 15.9. + 1750 Kč do 15.2.

nebo

  • celoročně 3500 Kč do 15.9.