Členění a vybavení školy

SOUČASNOST:

V budově založené v letech 2015 je celkem 15 učeben, devět učeben předmětů, jedna speciální učebna přírodních věd,  dvě cizích jazyků, jedna učebna IT , hudebna, klub, venkovní učebna, výukový skleník, jídelna a výdejna stravy a přípravna salátů a pitného režimu, sociální zázemí a zařízení, kanceláře, sborovna, kabinety a ředitelna, tělocvična se sociálním zázemím,  multifunkční venkovní hřiště s umělým povrchem. Budova je bezbariérová s výtahem. Učebny jsou vybaveny interaktivní technikou, přístroji a pomůckami.

Dále bylo ve spolupráci se zřizovatelem rozšířeno parkoviště o 40 míst a prostor pro otáčení autobusu.

PLÁNOVANÝ ROZVOJ :

V příštích letech je naplánován další rozvoj školského zařízení. Vybudování druhé tělocvičny, kuchyně, rozšíření jídelny, vybudování dalších učeben propojených krčkem se stávající budovou. Škola bude disponovat jurtou pro zážitkovou výuku v přírodě.