Materiální vybavení

V současné době škola průběžně doplňuje vybavení  zejména v polytechnických a přírodních vědách. 

Díky zřizovateli a poskytnuté dotaci z MAP byla v létě 2019 dokončena odborná pracovna přírodních věd. V létě roku 2020 plánujeme kompletní přestavbu učebny IKT a stavbu venkovní učebny. 

V létě 2019 bylo vybudováno multifunkční hřiště s umělým povrchem místo původního asfaltového hřiště. 

V roce 2018 o hlavních prázdninách byla realizována výstavba dalšího podlaží (odborné učebny) a výtahu pro kompletní bezbariérovost budovy.

Děkujeme všem, kteří nás podporují.