1. B

Třídní učitel/ka: Mgr. Jarmila Hozmanová
Kontakt: hozmanova@zssulice.cz