Plán akcí ŠD

Červen

  1. 6. Švihadlový král a královna

               14,00 – 15,00 hod.

               Soutěž ve skoku přes švihadlo o ceny.

13.6. Bublinové odpoledne

                14,00 – 15,00 hod.

                Děti si přinesou do školy bublifuky.

  1. 6. Výlet ŠD – Farma Soběhrdy

                 Návrat v 17,00 hod.

                 S sebou do batůžku svačinu a pití.

                 Počet dětí omezen!

                 Děti se přihlásí u p. vych. R. Dolanské

  1. 6. Finále soutěže Talent ŠD

                 14,00 – 15,00 hod.

Školní družina přeje Vám i vašim dětem krásné a prosluněné prázdniny!

Květen

9. 5. Dílny ke Dni maminek
14,00 – 15,00 hod.

14. 5. Jarní závody na koloběžkách
14,00 – 15,00 hod.

30. 5. Slavíme Den dětí
14,00 – 15,00 hod.

Duben

10.    4.    Duben – Měsíc bezpečnosti

                  Hrajeme si na dopravní hřiště

                  14,00 – 15,00

24.    4.      Slavíme Den Země

                   Vycházka a soutěže.

                   14,00 – 15,00

30.    4.     Čarodějný rej

                  Soutěže a opékání špekáčků.

                  Čarodějné masky vítány!

                  14,00 – 15,00