Plán akcí ŠD

Plán akcí ŠD

Kroužky školní družiny

Pondělí :  Veselé malování  1. třída 14, 00 – 14, 45 hod.

                  Dovedné ruce       2. třída 14, 00 – 14, 45 hod.

Úterý    :   Hudebně- dramatický kroužek  14, 00 – 14,45 00 hod.

Středa  :    Angličtina              1. třídy  14, 00 – 14, 45 hod.

Pátek    :    Flétna ( nástroj vlastní ) 2. – 3. třídy  13, 15 – 14, 00 hod.

                  Hodina pohybu navíc  1. třída  14, 00 – 15, 00 hod.

Zahájení kroužků ŠD bude od pondělí 26. září, přihlášky budou k vyzvednutí

u pí vychovatelky Romany Dolanské v 1. oddělení.

Přejeme všem dětem krásný a pohodový celý školní rok ve škole i školní družině!

Malé ohlédnutí za školním rokem 2018/19:

V tomto školním roce si naše děti opět užívaly spoustu zábavy při různých akcích, které jsme pro ně po celý školní rok připravovali. Začali jsme podzimním tvořením ve třídách a celotýdenní akcí Dlabání dýní na Halloween. Následovaly vánoční dílny s tvorbou adventních věnců. Pečení cukroví ve školní jídelně. To děti stačily ihned po dopečení sníst.

V lednu následoval Ples ŠD, na který děti dorazily ve společenském oblečení a tančily tance, které se naučily na dvou hodinách Tanečních kurzů.

V únoru jsme se vyřádili na Masopustním karnevalu v maskách. Následovala Jarní pohádková noc. Tradičně se děti z prvních a druhých tříd sešly v pátek před školou, vybaveni spacáky, karimatkami a dobrou náladou. Čekalo je nocování ve škole zpestřené výtvarnou, vědeckou a pohádkovou dílnou. Sportovní dílnička a hlavně zkouška odvahy. Počasí nám přálo a děti hrdinně vyrazili k lesíku. Domů si odnesly spoustu zážitků, malované vázy pro maminky a účastnický list s odměnou.

Po vydařených velikonočních dílnách následoval Čarodějný rej na školní zahradě se soutěžemi a opékáním špekáčků.

Akcí ŠD bylo ještě mnohem víc, ale z těchto jmenovaných si můžete prohlédnout fotografie kliknutím zde.

Mnoho akcí nás ještě do konce školního roku čeká!