Plán akcí ŠD

 

Květen

2.5.     Šifra mistra Brailla. Interaktivní program o životě lidí se zrakovým postižením a ukázka. Ukázka vodícího                        pejska.  1. a 2. tř. 13.00-13.45. 3.tř. 14.00-14.45 hod.

4.5.     Den Star Wars. Děti mohou přijít v oblečení, promítání filmu.

11.5.    Dílny ke dni maminek. 14.00-15.00 hod.

17.5.    Švihadlový král a královna. Soutěž ve skoku přes švihadlo. 14.00-15.00 hod.

25.5.   Poslední výlet ŠD- ZOO Trója. 12,30-17.00 hod. S sebou pití a svačinu. Pozor, počet dětí omezen!

 

Duben

5.4.  Velikonoční dílničky, 14.00-15.00 hod.

12.4.  Den Země, 14.00-15.00 hod. Vycházka do přírody, soutěže

18.4.   Divadlo Spejbla a Hurvínka. „ Hurvínkovo přání“.   S sebou svačinu a pití. Návrat v 17,00 hod.

             Přihlášky u pí. vych. R. Dolanské. Počet dětí omezen!

19.4.  Duben-měsíc bezpečnosti. Hrajeme si na účastníky silničního provozu.

27.4.  Čarodějný rej. Tradiční akce na školním hřišti. Soutěže a opékání špekáčků. Čarodějné kostýmy vítány!

březen

6.-10. 3. Mandalový týden.   Malujeme mandaly.

8.3. Bruslení. S sebou brusle, helmu, pití a svačinu. Vstup 70 Kč. Jízdné platí škola. Návrat v 15.30 hod.

13.-17.3. Týden knihy

14.3.  Knižní a pohádková dílna  14.00 – 15.00 hod.

24.3.  Jarní pohádková noc. Spaní ve škole. Pouze 1. + 2. třídy.  Výtvarná a pohádková dílna, zkouška odvahy 😊

S sebou karimatku, spacák, svačinu, pití, hygienické potřeby.

Sraz v 18.00 hod. před školou. Odchod v so. 25. 3. v 8.00 hod.

Vstup (dílničky) 70 Kč.

30.3. Jarní velikonoční dílničky. 14.00-15.00 hod. Vstup 200 Kč. Účast rodičů vítána.

 

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.

 

  1. 3. Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.

březen

  1. 3. –  10.  3.    Mandalový týden.   Malujeme mandaly.

8.3. Bruslení. S sebou brusle, helmu, pití a svačinu. Vstup 70 Kč. Jízdné platí škola. Návrat v 15.30 hod.

13.-17.3. Týden knihy

14.3.  Knižní a pohádková dílna  14.00 – 15.00 hod.

24.3.  Jarní pohádková noc. Spaní ve škole. Pouze 1. + 2. třídy.  Výtvarná a pohádková dílna, zkouška odvahy 😊

S sebou karimatku, spacák, svačinu, pití, hygienické potřeby.

Sraz v 18.00 hod. před školou. Odchod v so. 25. 3. v 8.00 hod.

Vstup (dílničky) 70 Kč.

30.3.

Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

březen

  1. 3. –  10.  3.    Mandalový týden.   Malujeme mandaly.

8.3. Bruslení. S sebou brusle, helmu, pití a svačinu. Vstup 70 Kč. Jízdné platí škola. Návrat v 15.30 hod.

13.-17.3. Týden knihy

14.3.  Knižní a pohádková dílna  14.00 – 15.00 hod.

24.3.  Jarní pohádková noc. Spaní ve škole. Pouze 1. + 2. třídy.  Výtvarná a pohádková dílna, zkouška odvahy 😊

S sebou karimatku, spacák, svačinu, pití, hygienické potřeby.

Sraz v 18.00 hod. před školou. Odchod v so. 25. 3. v 8.00 hod.

Vstup (dílničky) 70 Kč.

30.3.

 

  1. 3. Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.

 

  1. 3. Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.

Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

březen

  1. 3. –  10.  3.    Mandalový týden.   Malujeme mandaly.

8.3. Bruslení. S sebou brusle, helmu, pití a svačinu. Vstup 70 Kč. Jízdné platí škola. Návrat v 15.30 hod.

13.-17.3. Týden knihy

14.3.  Knižní a pohádková dílna  14.00 – 15.00 hod.

24.3.  Jarní pohádková noc. Spaní ve škole. Pouze 1. + 2. třídy.  Výtvarná a pohádková dílna, zkouška odvahy 😊

S sebou karimatku, spacák, svačinu, pití, hygienické potřeby.

Sraz v 18.00 hod. před školou. Odchod v so. 25. 3. v 8.00 hod.

Vstup (dílničky) 70 Kč.

30.3.

 

  1. 3. Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.

 

  1. 3. Jarní velikonoční dílny  14,00 – 15,00 hod.

                  Vstup 200 Kč.

                  Účast rodičů vítána!

únor

             6.2. 14.00 – 15.00  Masopustní karneval. Veselé masky vítány!

             8.2.  Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod.

            9.2. Valentinské dílny. 14.00-15.00 hod.

          10.2. Ukázková hodina fotbalu 14.00-15.00 hod. v tělocvičně

          13.2.-17.2. Jarní prázdniny

         22.2. Bruslení. S sebou brusle, helmu(!), pití a svačinu. Vstup : 70 Kč + 14 Kč jízdné. Návrat v 15.30 hod

leden 

11. 1. Bruslení v Kostelci u Křížku
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup: 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

12. 1. Krmení zvířátek : strom dobrot
Děti si přinesou jablíčka, chleba, lojové kouličky pro ptáky.
14,00 – 15,00 hod.

18. 1. Výlet : hledáme stopy ve sněhu ��
14,00 – 15,00

23. 1. Ples ŠD
Vstup pouze ve společenském oblečení.
14,15 – 15,00 hod.

25. 1. Bruslení
S sebou brusle, helmu, svačinu a pití.
Vstup 70 Kč.
Odjezd 13,00 , návrat 15,30 hod.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.