Plán akcí ŠD

Plán akcí v říjnu 2022

6.10. PODZIMNÍ DÍLNY 14-15 hod., Výroba podzimních košů, Vstup: 200 Kč. Účast rodičů vítána!

11.10. DRAKIÁDA 14-15 hod. Děti si přinesou do školy draky!

 18.10. VÝLET – 14-15 hod. Hledáme barvy podzimu

Plán akcí v září 2022

6.9.. Projektové odpoledne – Prázdniny. Povídání, malování.

7.9. Výlet po okolí školy (14.00-15.00 hod.)

22.9. Podzimní závody na koloběžkách (14.00-15.00 hod.)

29.9. Odlet vlaštovek, školní zahrada, (14.00-15.00 hod.)

 

Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2021/22

V říjnu jsme pořádali s pí. Studničkovou Podzimní dílny na školní zahradě. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Děti si vytvořily nádherné podzimní koše, které si odnesly domů.

Podzimní počasí jsme využili i na Drakiádu. Děti si přinesly draky a pouštěly jsme je na louce za školou.

Halloweenské dílny jsme ukončili Halloweenským karnevalem v tělocvičně.

V listopadu si při příležitosti svátku sv. Martina děti z druhého oddělení připravily malé divadelní představení.

Koncem listopadu jsme zahájili Advent tradiční výrobou adventních věnců ve školní jídelně. Akce byla opět za účasti rodičů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení vánočního cukroví ve školní jídelně a výrobě vánočních ozdob.

Dramatický kroužek si pro děti ŠD připravil divadelní představení Vánoční Karkulky a poslední akcí před vánočními prázdninami byl výlet do skanzenu Buková u Příbramě.

V lednu jsme uspořádali pro děti Ples. Vstup byl ve společenském oblečení a pro děti byla připravena i tombola.

V únoru jsme si užily Masopustní karneval. 

Březen patřil již tradičně Jarní pohádkové noci – přespání ve škole. Na Jarních výtvarných dílnách si děti vytvořily výrobky.

V dubnu se děti vyřádily na Čarodějném reji. Na Velikonočních dílnách si upletly pomlázky.

Květen patřil soutěži Talent ŠD. Ve finále se děti utkali o ceny před dětskou porotou.

Těšíme se na příští rok a na další akce ve ŠD.