Plán akcí ŠD

Březen

 1. 3. Výlet po okolí školy

               14,00 – 15,00 hod.

 

 1. – 15. 3. Týden knihy

                         Čtení, návštěva knihovny

 1. 3.     Beseda o knihách

                  14,00 – 15,00 hod.

 

 1. 3. Jarní velikonoční dílny

                 14,00 – 15,00 hod.

                  Tradiční výroba věnečků a jarních květináčů s květinami.

                  Cena : 200 Kč

                  Děti se přihlásí u svých vychovatelek do 15. 3.

                  Rodiče jsou opět vítáni!!

 

 1. 3. Jarní pohádková noc s přespáním ve škole.

                 Pouze první třídy!

                 Sraz v 18,00 před školou, rodiče si své děti vyzvednou v sobotu 23. 3. v 8,00 hod.

                 Pohádková dílna, výtvarná dílna, soutěže a zkouška odvahy!

                 S sebou spacák ,karimatku, hygienické potřeby, svačinu na večer a dobrou náladu 😊

                 Vstup : 50 Kč, děti se přihlásí u p. vych. Dolanské

Únor

 1. – 9.  2.   Mandalový týden

                    Malujeme mandaly.

 1. 2. Valentýnské dílny

                     14,00 – 15,00

29. 2. Masopustní karneval

                   13,30  –  14,30

                   Veselé masky vítány!

Leden 2024

 1. 1. Hledáme stopy ve sněhu

                14, 00 – 15,00

 

 1. 1. Krmení zvířátek v lese

                14,00 – 15,00

 

 1. 1. Ples ŠD

                 14,00 – 15,00

                 Vstup pouze ve společenském oblečení 😊

 

 1. 1. Turnaj ve vybíjené

                 14,00 – 15,00

Prosinec

                   5. 12. Čertovské dílny, 14.00-15.00 hod. Veselé tvoření

                  12.12. Pečení vánočního cukroví. 1. třídy, 14.00-15.00 hod

                   14.12. Krmení zvířátek v lese, 14.00-15.00 hod.

                     20.12. Vánoční výlet ŠD-1.-2. třídy. Sklárna Sázava – Dílna pro děti – výroba skleněné mozaiky.

                      S sebou do batohu pití a svačinu.  Návrat V 17.00 hod.

                      Počet dětí je omezen! Děti se přihlásí u pí. vych. Romany Dolanské.

Listopad

 1.   11.   Dušičkové tvoření

               Výtvarná dílna 14.00 – 15.00 hod.

 1.   11.    Pochod spadaným listím

                14.00 – 15.00 hod.

 1. 11.    Martinské dílny

                  Slavíme svátek sv. Martina

                  14.00 – 15.00 hod.

 1.   11.    Já Hurvínek

                  Výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka.

                   Odjezd 13.00, návrat v 17.00 hod.

                   S sebou do batohu pití a svačinu.

                   Počet účastníků je omezen, děti se přihlásí u p. vych. Romany Dolanské.

 1.   11.      Adventní dílny

                    14.00 – 15.00 hod.

                     Děti si vyrobí jedlové adventní věnce.

                     Vstup 200 Kč, děti platí u svých vychovatelek do 10.11.

                     Účast rodičů vítána!

 

Říjen

5.10. Podzimní dílny. 14.00-15.00 hod. Tradičně se koná na zahradě školy. Děti si vyrobí podzimní košíky s živými květinami . Vstupné 200 Kč / žáka se hradí přímo u paní vychovatelky.

10.10.  Drakiáda.  14.00-15.00 hod. Děti si přinesou do školy draky a budeme ( dle počasí ) pouštět za školou.

17.10. Podzimní procházka. 14.00-15.00 hod.

24.10. Halloweenské tvoření – výroba dýní. 14.00-15.00 hod. Kdo si  přinese dýni, vytvoří si dekoraci.

31.10. Halloweenský karneval. 14.00-15.00 hod. Strašidelné kostýmy vítány!

Září

13.9.  Výlet po okolí školy, 14.00-15.00 hod.

20.9. Podzimní závody na koloběžkách, 14.00-15.00 hod.

26. 9. Odlet vlaštovek ze školní zahrady, 14.00-15.00 hod.

V září nebo začátkem října proběhnou tradiční Podzimní dílny s rodiči. Termín bude upřesněn a oznámen v Bakalářích.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2022/23

V rámci ŠD jsme otevřeli Výtvarný kroužek, Dovedné ruce, Hudebně – dramatický kroužek a sportovní kroužek: Sportuj ve škole. Níže je výčet nejdůležitějších akcí členěných po měsících

V září proběhlo Projektové odpoledne na téma Prázdniny, výlet po okolí školy, Podzimní závody na koloběžkách a Odlet vlaštovek ze školní zahrady.

Říjen jsme zahájili tradičními Podzimními dílnami s účastí rodičů. Proběhl výlet Hledáme barvy podzimu a oblíbená Drakiáda na louce za školou.

V listopadu byly pro děti připraveny Martinské dílny, Výlet spadaným listím, Adventní dílny s účastí rodičů, kde si děti vyráběly adventní věnce a výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek a Mikuláš.

Prosinec jsme zahájili Mikulášskou diskotékou, dále jsme ozdobili strom na školní zahradě, ve školní jídelně pekli vánoční cukroví. Vánoční výlet jsme naplánovali do Prahy, kde jsme se projeli po Vltavě v lodích na Pražských Benátkách. Poslední prosincovou akcí byla Vánoční slavnost v tělocvičně, kde zahrál Dramatický kroužek pohádku Cesta k Betlému.

V lednu jsme zahájili tradiční bruslení v Kostelci u Křížku. Jezdili jsme až do března každých 14 dní.

Během ledna jsme krmili zvířátka v lese a na školní zahradě ozdobili pro ptáčky strom dobrot. Proběhla vycházka Hledáme stopy ve sněhu a uspořádali  jsme tradiční Ples ŠD.

V únoru se děti vyřádily na Masopustním karnevalu a vyrobily si přáníčka na Valentinských dílnách.

V březnu jsme relaxovali při Mandalovém týdnu a Týdnu knihy. Užili si Knižní a pohádkovou dílnu. Družinové děti přespaly ve škole při Jarní pohádkové noci s pohádkovou a výtvarnou dílnou. Proběhly i Jarní velikonoční dílny opět s účastí rodičů.

V dubnu jsme pak uspořádali Velikonoční dílničky, jeli na výlet opět do Divadla Spejbla a Hurvínka a děti si vyzkoušely své znalosti na Dopravním hřišti.

Duben jsme ukončili tradičním Čarodějným rejem s opékáním vuřtů.

V květnu proběhly dílny ke Dni matek. Soutěže ve skoku přes švihadlo Švihadlový král a královna a výlet do ZOO Praha Trója.

V červnu si děti užily Bublinové odpoledne s bublifuky, Bojovou hru Cesta za pokladem a se školním rokem jsme se rozloučili v tělocvičně při Slavnosti ŠD.

Je vidět, že družinové děti toho stihnuly hodně,  i přesto, že mnoho z nich odchází v průběhu družinových aktivit na volnočasové kroužky.