Plán akcí ŠD

AKCE ŠD – Květen 

Provoz ŠD v tomto měsíci pokračuje znovu rotačním způsobem. Jednotlivé akce probíhají podle rozvrhu a pouze v rámci jednotlivých oddělení.

  1. 5. – 7 .5.      1. A + 3. A

V tomto týdnu probíhají Jarní dílny – téma Den matek

St. 5.5.  Koloběžkové odpoledne – dopravní hřiště

  1. 5 – 14. 5.   1. B + 2. A

V tomto týdnu probíhají Jarní dílny

St. 12. 5.  Švihadlový král – soutěž ve skoku přes švihadlo

Čt.  13. 5. Jarní závody na koloběžkách o ceny

  1. 5. –  21. 5.  1. A + 3. A

Švihadlový král – soutěž ve skoku přes švihadlo

Pochod rozkvetlou přírodou – výlet s překvapením

  1. 5. – 28. 5.  1.B + 2. A
  2. 5.  Den Stars Wars

             Děti se mohou obléknout do oblečení s logem Hvězdných válek

             Promítání filmu

  1. 5.  Pochod rozkvetlou přírodou

            Výlet s překvapením

 

Malé ohlédnutí za školním rokem 2019/20

V letošním roce jsme si připravili pro naše děti ve Školní družině opět spoustu zábavy při různých akcích. V září to byla již tradiční Drakiáda. V loňském roce nám bylo líto, že vítr nefoukal, ale letos fičel takový vichr, že dětem někteří draci dokonce uletěli. Po obloze se vznášeli nádherní barevní draci kupovaní, či domácí výroby.

V říjnu jsme uspořádali Podzimní dílny, na kterých si děti vyrobily ježky z přírodních materiálů. Říjen byl věnován Halloweenským oslavám. Ve třídách děti dlabaly úžasné dýně a vrcholem byl Halloweenský karneval v maskách.

Na konci listopadu jsme zahájili advent Adventními dílnami. Děti si opět, jako vloni, odnesly domů nádherné jedlové adventní věnce, které si ozdobily i za pomoci rodičů ve školní jídelně.

V prosinci jsme pekli vánoční cukroví a děti si ozdobily i vánoční perníčky.

S dětmi v Dramatickém kroužku jsme se připravovali pilně na vánoční vystoupení. Nacvičili jsme vlastní představení Vánoční Karkulky a děti si namalovaly sami i kulisy a vytvořily kostýmy. Následovala Čertovská diskotéka v kostýmech se spoustou soutěží.

Nezapomněli jsme letos ani na zvířátka, které potřebují v zimě naši pomoc a ustrojili na školní zahradě strom dobrot. Do lesa jsme donesli zrní, zeleninu a suché pečivo.

V lednu si děti užili již tradiční Ples ŠD a v únoru veselý Masopustní karneval v maskách.

Díky uzavření škol se už naše další plánované akce uskutečnit nemohli.

Ze všech akcí si můžete prohlédnout fotky zde.

Těšíme se s našimi dětmi na spoustu dalších zážitků při akcích, které pro ně budeme pořádat, až nám to bude dovoleno.