Plán akcí ŠD

 

Říjen

5.10. Podzimní dílny. 14.00-15.00 hod. Tradičně se koná na zahradě školy. Děti si vyrobí podzimní košíky s živými květinami . Vstupné 200 Kč / žáka se hradí přímo u paní vychovatelky.

10.10.  Drakiáda.  14.00-15.00 hod. Děti si přinesou do školy draky a budeme ( dle počasí ) pouštět za školou.

17.10. Podzimní procházka. 14.00-15.00 hod.

24.10. Halloweenské tvoření – výroba dýní. 14.00-15.00 hod. Kdo si  přinese dýni, vytvoří si dekoraci.

31.10. Halloweenský karneval. 14.00-15.00 hod. Strašidelné kostýmy vítány!

Září

13.9.  Výlet po okolí školy, 14.00-15.00 hod.

20.9. Podzimní závody na koloběžkách, 14.00-15.00 hod.

26. 9. Odlet vlaštovek ze školní zahrady, 14.00-15.00 hod.

V září nebo začátkem října proběhnou tradiční Podzimní dílny s rodiči. Termín bude upřesněn a oznámen v Bakalářích.

 

 Ohlédnutí za akcemi ŠD v roce 2022/23

V rámci ŠD jsme otevřeli Výtvarný kroužek, Dovedné ruce, Hudebně – dramatický kroužek a sportovní kroužek: Sportuj ve škole. Níže je výčet nejdůležitějších akcí členěných po měsících

V září proběhlo Projektové odpoledne na téma Prázdniny, výlet po okolí školy, Podzimní závody na koloběžkách a Odlet vlaštovek ze školní zahrady.

Říjen jsme zahájili tradičními Podzimními dílnami s účastí rodičů. Proběhl výlet Hledáme barvy podzimu a oblíbená Drakiáda na louce za školou.

V listopadu byly pro děti připraveny Martinské dílny, Výlet spadaným listím, Adventní dílny s účastí rodičů, kde si děti vyráběly adventní věnce a výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek a Mikuláš.

Prosinec jsme zahájili Mikulášskou diskotékou, dále jsme ozdobili strom na školní zahradě, ve školní jídelně pekli vánoční cukroví. Vánoční výlet jsme naplánovali do Prahy, kde jsme se projeli po Vltavě v lodích na Pražských Benátkách. Poslední prosincovou akcí byla Vánoční slavnost v tělocvičně, kde zahrál Dramatický kroužek pohádku Cesta k Betlému.

V lednu jsme zahájili tradiční bruslení v Kostelci u Křížku. Jezdili jsme až do března každých 14 dní.

Během ledna jsme krmili zvířátka v lese a na školní zahradě ozdobili pro ptáčky strom dobrot. Proběhla vycházka Hledáme stopy ve sněhu a uspořádali  jsme tradiční Ples ŠD.

V únoru se děti vyřádily na Masopustním karnevalu a vyrobily si přáníčka na Valentinských dílnách.

V březnu jsme relaxovali při Mandalovém týdnu a Týdnu knihy. Užili si Knižní a pohádkovou dílnu. Družinové děti přespaly ve škole při Jarní pohádkové noci s pohádkovou a výtvarnou dílnou. Proběhly i Jarní velikonoční dílny opět s účastí rodičů.

V dubnu jsme pak uspořádali Velikonoční dílničky, jeli na výlet opět do Divadla Spejbla a Hurvínka a děti si vyzkoušely své znalosti na Dopravním hřišti.

Duben jsme ukončili tradičním Čarodějným rejem s opékáním vuřtů.

V květnu proběhly dílny ke Dni matek. Soutěže ve skoku přes švihadlo Švihadlový král a královna a výlet do ZOO Praha Trója.

V červnu si děti užily Bublinové odpoledne s bublifuky, Bojovou hru Cesta za pokladem a se školním rokem jsme se rozloučili v tělocvičně při Slavnosti ŠD.

Je vidět, že družinové děti toho stihnuly hodně,  i přesto, že mnoho z nich odchází v průběhu družinových aktivit na volnočasové kroužky.