1. A

Třídní učitel/ka: Mgr.Monika Vrbovcová
Kontakt: vrbovcova@zssulice.cz