2. B

Třídní učitel/ka: Mgr. Dagmar Gabrielová
Kontakt: gabrielova@zssulice.cz