Volnočasové aktivity

dotazy ke kroužkům: kolorosova@zssulice.cz

Kroužky neprobíhají v době školní prázdnin, státních svátků, ředitelských dnů. Viz https://www.zssulice.cz/organizace-skolniho-roku/

Volnočasové aktivity ve šk. roce 2022/2023 jsou pořádány ve třech skupinách:

  1. skupina kroužků: kroužek zajišťuje přímo škola svými smluvními lektory nebo učiteli školy. Kroužky jsou placené. Jedná se o kroužky: Řemeslný, rukodělný, hudební kroužky: zpěv, kytara, bicí, Taneční průpravy, Informační a komunikační techniky. U těchto kroužků je cena určena podle počtu přihlášených a ceny používaného materiálu. Více informací níže.

2. skupina kroužků: kroužek zajišťuje školní družina svými kapacitami. Kroužky jsou pouze pro družinové děti v rámci družiny a jsou zdarma. Jde o tyto dva kroužky:Výtvarně-řemeslný kroužek, Hudební a dramatický kroužek.

Více informací níže.

3. skupina kroužků: kroužek zajišťuje ve škole třetí subjekt – pořadatel svými lektory a trenéry. Kroužky se hradí přímo třetím subjektům. Jedná se o kroužky: Angličtina KEC, Atletika, Florbal, Fotbal, Karate, Parkur, Pupásek, School tour, . Přihlášky lze podat pouze přímo pořadateli. Informace o kroužku, ceně a platbě jsou buď zde-na stránkách školy, nebo u jednotlivých pořadatelů.

Níže naleznete orientační časy kroužků v r. 22/23, které budou spolu s cenami a dalšími informacemi aktualizovány do 31.8.2022! 

Přihlášku na kroužky pořádané přímo školou v 1.pololetí šk.roku 22/23 se budou podávat průběžně přes systém Bakaláři během září.

Dotazy ke kroužkům: kolorosova@zssulice.cz

Na kroužky školní družiny se děti přihlašují přes anketu v Bakaláři rodičů během září.

Přihlášky na kroužky pořádané třetími subjekty lze podat jen pořadatelů-viz níže

1. KROUŽKY POŘÁDANÉ PŘÍMO ŠKOLOU:

Hudební kroužek (kytara, bicí)

Zahájení: až od 18. října 2022! Hodiny lekcí si řídí přímo p. uč. Sedláček dle pokročilosti a věků žáků

Kdy?

ÚTERÝ

PÁTEK:

Cena: Cena kroužku je v 2.pol. 2600 Kč/žáka. Předpis platby v Bakalářích

Informace:

pod vedením p. uč. Sedláčka probíhají hudební kroužky v počtu 3-4 děti. Délka lekce je 45 minut.

Děti se zde učí základy hry na kytary, zpěv a bicí. Jako bonus mohou navštěvovat také kapelu, mají-li k sobě dostatek spoluhráčů.

Kroužek zpěvu

Zahájení: 15. září 22

Kdy?

ČTVRTEK

  1. 13.00 -13.45
  2. 13.45 – 14.30

Cena: Cena kroužku je: 2500 Kč/2. pololetí.

Informace:

Kroužek vede zkušená lektorka Jana Karfusová. Pozn. lektorka učí i základy tance-flamenco.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři. Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.

Kroužek základů tance-flamenco

Zahájení: 15. září

Kdy? Nebude ve 2. pol. otevřen

ČTVRTEK

  1. 15.30 -16.15 (1. stupeň = 1.-5. tř.)
  2. 16.20 -17.05 (2 stupeň = 6.-9.tř.)

Cena: Cena kroužku je: 2700 Kč/pololetí. V kroužku je max. 10 děti.

Informace:

Kroužek vede zkušená lektorka Jana Karfusová. Kroužek zaměřený na základy tance, držení těla, koordinace, krátké taneční variace. Pro chlapce i dívky.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři. Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.

Řemeslně technický kroužek

Zahájení: nebude ve 2.pol. otevřen

Kdy? čtvrtek 15.30-17.00 hod

Cena: 2700 Kč/pololetí včetně materiálů a nářadí.

Informace: kroužek je podpořen z grantu O2 CHYTRÁ ŠKOLA.Je pro max. 12 žáků. Vede paní uč. Kolorosová. Naučíme se pracovat s různými materiály, přečíst nebo nakreslit návod. Vyrobíme si užitečné designované předměty ze dřeva, kovu, plastu. Vyzkoušíme tisk na 3D tiskárně, aj. Doporučeny pracovní rukavice.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři. Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.

Ručních prací – háčkování, pletení, drhání, šití, vyšívání

Zahájení:nebude otevřen

Kdy? úterý 15.30-17.00 hod

Cena: 2200 Kč/pololetí

Informace: Pro max. 10 žáků. Vede paní uč. Kolorosová. Naučíme se háčkovat, plést, drhat, vyšívat, šít, motat šňůrky, vyrábět bambule. Vyrobíme si užitné nebo dekorační předměty. Přineste si háčky, jehlice, přízi, bavlnky.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři. Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.

Informační a komunikační techniky

Zahájení: 14. září

Kdy? středa 16.30 – 18.00

Cena: ZDARMA (díky ochotě p. Tomka)

Informace: Pod vedením M. Tomka. Pro max. 10 žáků II. stupně. Témata: počítač, svět internetu, multimédia, bezpečnost, praktické využití

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři.

2. KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLNÍ DRUŽINOU:

Hudební a dramatický kroužek

Zahájení: od října 2022

Kdy? út 14-15 hod pro všechny skupiny

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Výtvarně-řemeslný kroužek

Zahájení: od října 2022

Kdy?

Informace u paní družinářky. Jednotlivá oddělení dle školního rozvrhu třídy vyberou jeden z termínů:

út-14-15 hod.

st 14-15hod.

čt 14-15 hod.

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

3. KROUŽKY POŘÁDANÉ SPORTOVNÍMI KLUBY, JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI, JINÝMI POŘADATELI

Angličtina KEC

Zahájení: Kroužek nebude ve 2.pol. otevřen

Kdy:

Pondělí a středa. Možné termíny jsou níže. Budou upřesněny podle zájmu dětí.

1: 14:00 – 14:50 pro 1.-2. třídu

2. 15:00 -15:50 pro-3.-4. třídu

3. 16:00 – 16:50 pro-5.-6. třídu

Cena: viz informace pořadatele

Informace: V kroužku je 4-8 dětí. www.kecklub.cz , pí Vávrová: danca@kecklub.cz, více informací i na letáčku v recepci školy.

Angličtina SCHOOLTOUR

Zahájení: Kroužek nebude otevřen

Kdy?

út: 13.30-14.15 (1.+2. tř.), 14.30-15.15 (3.-5.tř.)

ÚTERKY- bude upřesněno..

Cena: viz informace pořadatele

Informace: http://www.schooltour.cz

Atletika

Zahájení: 12.9.

Kdy?

pondělí 15.30-17.00 hod.

středa 15.30-17.30 hod (2 skupiny 15.30-16.30, 16.30-17.30)

Cena: Kč/pololetí

Informace:Atletika | www.atletikakamenice.cz, více informací i na letáčku v recepci školy.

Přijďte vyzkoušet atletiku u nás! Rozvíjíme v dětech všestrannost, která dělá atletiku královnou sportu. Naučíme Vaše děti atletické disciplíny, posílíme je a zlepšíme jejich kondici pomocí zábavných cvičení, soutěží a her. Hlavní trenérkou je bývalá reprezentantka ČR na 400 m překážek s 15ti letou trenérskou praxí a nejvyšší trenérskou licencí I. třídy. Všichni ostatní trenéři jsou taktéž atleti s trenérskou licencí. Spolupracujeme s atletickým klubem ASK Slavia Praha, který bezesporu patří mezi nejúspěšnější oddíly v České republice.

Na tréninky se těší Kristina, Kája a Verča.

Florbal

Zahájení: 26.9.

Kdy?

úterý 17.30-18.30 hod.

čtvrtek 17.00-18.30 hod.

Cena: viz stránky pořadatele

Informace:

https://floorballacademy.cz/krouzek/zs-sulice/

ZŠ Sulice spolupracuje s organizací Floorball Academy,
kterou zaštiťuje Jakub Menhart, šéftrenér Tatranu Střešovice, nejúspěšnějšího klubu v historii ČR.

Fotbal

Zahájení: 30.9.22

Kdy? pátek 16.00-18.00 hod

Cena: Viz také stránky klubu Floorball Academy

Informace:

Karate SC K3

Zahájení: 5.září 2022

Kdy? pondělí 17.00-18.00 hod.

Cena: 200 Kč/měsíc, viz web pořadatele

Informace:

Ve spolupráci se sportovním klubem K3 probíhá kroužek karate ve školní tělocvičně pod vedením p. M. Klukáčka. skupina max 20 dětí.
Pro více informací je možné kontaktovat klub na adrese: sck3@seznam.cz. Oddílové příspěvky naleznete na webu klubu www.sck3.cz

Parkur

Zahájení: 27. září 2022

Cena :2400 Kč/pololetí

Kdy? úterý 15.30-16.30 – mladší (1.stupeň

16.30 -17.30- starší (2. stupeň)

Informace: https://www.bactivity.cz/parkour, více informací i na letáčku v recepci školy.

Pupásek

Zahájení: tréninky začnou od 29. září 2022

Kdy?

čt 15.30-17.00 hod

15:30-16:15 skupina pro ZŠ 1.-4. třída

16:15-17:00 skupina pro MŠ.

Cena: 1500 Kč/pololetí/žáka

Informace:

sportovní a míčové hry, atletická průprava pro I. a II. ročník. Informace k rozdělení do skupin u pořadatele.

Informace: www.TJPUPASEK.CZ, přihlášky: https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky

Robotika

Zahájení: v jednání

Cena:

Kdy? ST/ČT

Informace:

Kroužek keramika-výtvarka -Akademie Vitae & středisko volného času Sulice, s.r.o

Zahájení: 5.10.2022

Cena: 2880 Kč/12 lekcí

Kdy? ST 15.30-17.00 hod

Informace:

Kroužek: Keramiko – výtvarka
Čas: středa

Kroužek je určen pro děti věku 8 – 13 let. Kapacita 8-11 žáků. Děti vytvoří prostředí tvůrčího ateliéru, ve kterém se naučí nejen pracovat s keramickou hlínou a jejím zdobením, ale také si vyzkouší práci s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. Děti zde rozvíjí svou kreativitu a soustředění. Nutné si přinést zástěru či pracovní triko

Přihlášení do kroužku:

bildfun@gmail.com, tel.:606 463 600

ZU Škola Takt piano, flétna

Zahájení: říjen 2022

Cena: Školné: individuální lekce 3.000Kč/pololetí, skupinové lekce 1.750Kč/pololetí

Kdy? středa, čtvrtek odpoledne

Informace:

Základní umělecká škola Takt otevírá v ZŠ Sulice ve školním roce 2022/2023 hudební obor PHV, Klavír a flétna. Přijímací zkoušky se budou konat ve středu 14.9. a ve čtvrtek 15.9. v odpoledních hodinách v hudební učebně ZŠ Sulice.

Do přípravného studia (PHV) přijímáme děti 5-7 let, do hudebního oboru klavír, flétna děti od 7 let a starší.

 Pro rezervaci termínu na přijímací zkoušky nás prosím kontaktujte na emailu: zustakt@zustakt.cz nebo telefonu: 731 44 52 11.