Volnočasové aktivity

Aktuální situace od 12.10.2020

Kroužky – (30.11.2021) vedení školy rozhodlo neotevřít kroužky a kluby na půdě školy(tělocvična, hřiště, učebny) až do konce roku 2021.

Volnočasové aktivity jsou pořádány ve třech skupinách:

1.kroužek zajišťuje přímo škola svými smluvními lektory nebo učiteli školy. Kroužky jsou placené. Jedná se o kroužky: Dovedné ruce-výtvarné techniky, Zábavná věda a technika s pokusy, Hudební kroužky kytara, bicí, Informačí a komunikační techniky. U těchto kroužků škola určí přesnou cenu podle počtu přihlášených.

2. kroužek zajišťuje školní družina svými kapacitami. Kroužky jsou pouze pro družinové děti v rámci družiny a jsou zdarma. Jde o tyto čtyři kroužky:Šikovné ruce, Veselé malování, Sportujeme ve škole, Hudební a dramatický kroužek.

3. kroužek zajišťuje ve škole třetí subjekt – pořadatel svými lektory a trenéry. Kroužky se hradí přímo třetím subjektům. Jedná se o kroužky: Angličtina KEC, Atletika, Floorball, GymAcademy, Karate, Pupásek, Zumba. Přihlášky lze podat přímo pořadateli, nebo přes školu. Informace o ceně a platbě jsou buď zde-na stránkách školy, nebo u jednotlivých pořadatelů.

Ve školním roce 2020/2021 poběží následující kroužky. Informace ke kroužkům  postupně doplňujeme. Na začátku školního roku dostávají žáci seznam všech volnočasových aktivit školy společně s přihláškou. Přihlášku bude možné  v příštím pololetí stáhnout  i z webu školy.

 

FLOORBALLOVÝ KROUŽEK

Kroužek floorball zahájí v úterý 29. října

ZŠ Sulice spolupracuje s organizací Floorball Academy,
kterou zaštiťuje Jakub Menhart, šéftrenér Tatranu Střešovice, nejúspěšnějšího klubu v historii ČR.

Florbalový kroužek bude probíhat pro děti:

Od 1. do 4. třídy: úterý 16:00 – 17:00; čtvrtek 16:30 – 17:30

Od 5. do 9. třídy: úterý 17:00 – 18:00; čtvrtek 17:30 – 18:30

Průběh hodiny:

V úvodní části hodiny vždy probíhá zahřátí svalů formou pohybové hry a navazuje dynamická rozcvička. Hlavní část je poté rozdělena na nácvik herních činností jednotlivce (vedení míčku, dribling, přihrávky, střelba). V druhé fázi hlavní části se vždy zaměřujeme na přenos herních činností do hry jako takové, a to buď díky průpravným hrám nebo hře 5 na 5 (4 na 4, 3 na 3). V závěrečné fázi tréninkové jednotky probíhá statický strečink a vyhodnocení daného tréninku.

Jak se na kroužek přihlásit naleznete v odkazu zde: https://floorballacademy.cz/krouzek/zs-sulice/

S sebou sálovou obuv, triko, kraťasy, pití a florbalku. Tu je možné případně přímo na místě zapůjčit.

 

SPORTOVNÍ HRY

pro žáky 4.-8.tř. nebudou ve školním roce 2020/21  probíhat.

KARATE

 

Tréninky jsou od pondělí 7. září.2020

Ve spolupráci se sportovním klubem K3 probíhá kroužek karate ve školní tělocvičně každé pondělí 17:00 – 18:00 pod vedením p. M. Klukáčka.
Pro více informací je možné kontaktovat klub na adrese: sck3@seznam.cz

Skupina max.20 dětí.
Oddílové příspěvky jsou 200 Kč za měsíc.

DOVEDNÉ RUCE – výtvarné techniky 

Výtvarný ateliér zajišťuje společně strávené odpoledne v menším kolektivu 

12-15 dětí I. stupně.

Kroužek probíhá v úterý 13.00-14.30 hod. Zahájil činnost 22.9.

Cena kroužku je 1450 Kč/pololetí a žáka. V ceně je speciální výtvarný materiál. Základní materiál, který je požadován je uveden níže a není v ceně.

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie každého jedince. Nabídka výtvarných a rukodělných technik je velmi pestrá. Zaměřuje se na tradiční výtvarné techniky (kresbu, malbu), ale i na výrobu menších prostorových objektů (soch, šperků, knížek apod.)  

Prosím zajistěte dětem základní výbavu:

vodové barvy, temperové barvy, světec kulatý(menší, větší), štětec plochý(menší, větší), tužka č. 1, nůžky, lepidlo Herkules, modelína, barevné papíry, hadřík, kelímek na vodu, zástěra. Ostatní materiál zajistí škola. 

Lektor:MgA. Alžběta Dvořáková, www.alzbetadvorakova.cz

Základy ŠPANĚLŠTINY

s paní učitelkou Kolorosovou nebudou ve školním roce 2020/21 probíhat.

Zaměření na prakticky využitelná témata: cestování a životní styl (sport, kultura, gastronomie, nakupování). Stručně bude probrána i kompletní gramatika, proto je kroužek vhodný až pro žáky II. stupně.

Kroužek ANGLIČTINY pro II. stupeň

 

s paní učitelkou Jackson nebude ve školním roce 2020/21 probíhat.

HUDEBNÍ KROUŽKY (el. kytara, basová kytara, bicí)

pod vedením p. uč. Sedláčka probíhají hudební kroužky v počtu 3 – 5 dětí/45 minut.

Zahájení kroužků(vzhledem k ředitelskému volnu) bude až 2.10.!!!

časy v pátek:

  1. kytara       13.45 – 14.30
  2. bicí I. sk.  14.30 – 15.15
  3. bicí II.sk.  15.20 – 16.05
  4. bicí III. sk  16.10 – 16.55
  5. bicí IV. sk. 17.00 – 17.45

 Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím třídního učitele a Bakaláře.

Cena kytarového kroužku je 1200 Kč/pololetí a žáka

Cena kroužků – bicí je 1600 Kč/pololetí a žáka (méně žáků ve skupině)

Děti se zde učí základy hry na kytary, zpěv a bicí. Jako bonus mohou navštěvovat také kapelu, mají-li k sobě dostatek spoluhráčů. Kroužek bude v roce 2020/2021 probíhat  v pátek odpoledne, v časech podle zájmu dětí. 

 
   

 

KEC CLUB-angličtina

Kreativní Educativní Club nabízí vašemu dítěti nejlepší a cenově nejdostupnější kroužky v anglickém jazyce.

Kroužek v době distanční a kombinované výuky nabízí on-line vzdělávání. Více informací přímo v klubu u pí Vávrové:

danca@kecklub.cz

Kroužky jinak probíhají:  

Pondělí 13 – 13:50, 14 – 14:50, 15 – 15:50, 16 – 16:50

Středa 13 – 13:50, 14 – 14:50, 5  15:50, 16 – 16:50


Kryptonite English Club, je náš základní klub, jedná se o aktivní lekci angličtiny kombinující sporty, hry a výuku angličtiny ve vaší škole. Naším cílem je poskytnout vašemu dítěti nejlepší kurz angličtiny, který je v současné době k dispozici s našimi vlastními materiály. Naši učitelé jsou vyškolení a zkušení pedagogové, naše hodiny jsou v průměru rozděleny do dvou segmentů. Jedna část ve třídě, kde se učíme nová a vzrušující slovíčka a zároveň posilujeme oficiální školní osnovy.
Kryptonite Lego Club je založen na všeobecně schváleném vzdělávacím programu Lego. Řešení problémů se stane pro vaše dítě druhou přirozeností, kreativita, týmové práce a věda poskytuje vašemu dítěti sebevědomí, aby se stalo hlavním členem vedoucích lidí nové generace. To vše se svými oblíbenými učiteli KEC vašich dětí a v angličtině.
Kryptonite Art Club je zaměřen na osobní rozvoj vašeho dítěte v hollistickém přístupu. Zaměřujeme se na tvůrčí schopnosti vašeho dítěte, ekologii, recyklaci. S časem na sebereflexi bude vaše dítě silnější a soustředěné v dospělosti . To vše se svými oblíbenými učiteli KEC vašich dětí a v angličtině.

Zde naleznete i naše nové video, které Vám poskytne ucelené a zajímavé informace o našich programech.

Kontakt: www.kecklub.cz

GYM ACADEMY

Zahájí v pondělí 5.10.

www.gymacademy.cz

Jak se na kroužek přihlásit naleznete v odkazu zde: https://gymacademy.cz/krouzek/zs-sulice/

Kroužek GYM Academy bude probíhat pro děti:

Od školky (4 – 6 let): pondělí 15:00 – 16:00

Od 1. do 4 třídy: pondělí 16:00 – 17:00

Cílem GYM Academy je přirozeným způsobem rozvíjet pohybové schopnosti dětí a mládeže, dbát na všestrannou sportovní průpravu a zapálit u nich vášeň pro sport jako takový.

Chceme, aby se nejmladší děti věnovaly všeobecné sportovní pohybové průpravě a v mladším školním věku vyzkoušely různé sportovní aktivity jako například míčové hry. Vybrat si konkrétní sport a specializovat se mohou později. Rádi bychom u dětí vytvořili emoční vazbu k pohybu, díky které budou chtít aktivně trávit co nejvíce svého volného času a zapomenou alespoň na chvíli na vymoženosti moderní doby.

Tréninkové jednotky budeme sestavovat primárně tak, aby se všichni hýbali, byli aktivně zapojeni a co nejvíce je to bavilo.

ATLETIKA

atletické tréninky běží od 9.9. každou středu 15.00-17.00 hod. pod vedením Kristiny Brazdové (Volfové).

Na další tréninky se lze přihlásit i do Kamenice.

ZUMBA

začne ve středu 30.9. od 17 hod.

ZÁBAVNÁ VĚDA A TECHNIKA

kroužek se rozběhne až od pá 2.10. O zařazení dětí do jednoho ze dvou časových termínů proběhne prostřednictvím třídního učitele a Bakaláře.

  1. skupina 13.45 – 14.30 hod.
  2. skupina 14.30 -15.15 hod.
  3. Cena kroužku vč. materiálu je 2000 Kč/pololetí/žáka

PUPÁSEK

sportovní a míčové hry, atletická průprava pro I. a II. ročník. Cena za pololetí 1250 Kč/žáka

tréninky začnou od 1.10. a probíhají čt 14.30-16.30

Máte vhodný kroužek pro naši školu a naše děti? Kontaktujte nás na adrese: reditel@zssulice.cz

IKT – informační a komunikační technologie

Pro žáky druhého stupně nabízí škola možnost kroužku IKT.
Kroužek probíhá vždy ve středu 16:00 – 18 hod. pod vedením pana M. Tomka.

Zahájení kroužku bude až 7.10.

Náplň kroužku – témata

Počítač
počítače a trochu historie
jak funguje počítač a jeho součásti
operační systémy počítačů a mobilních zařízení
základní druhy aplikací
práce se soubory a adresáři, vyhledávání na PC, zálohování dat
Svět internetu
jak funguje svět internetu (domény, webové stránky, email, atp.)
základní přehled fungování počítačových sítí
sociální sítě a messaging aplikace, jejich používání a rizika
kyberšikana a její důsledky?
užitečné aplikace pro mobilní telefony
internet věcí – pohled do budoucnosti
Multimédia
natáčeKní a střih videa, práce s hudbou
sdílení videa a práce s videokanály (youtube, vimeo)
úprava fotografií vč. základního kurzu správného focení (mobilem)
autorská práva a ochrana osobnosti při sdílení na internetu
co je cloud a jeho využití pro zálohování a sdílení
Bezpečnost
bezpečnost a ochrana dat a přístupových údajů
principy antivirové ochrany
podvody na internetu, zneužitelnost přístupových údajů
pravidla pro tvorbu bezpečných hesel
principy šifrování
Praktické využití
tvorba webových stránek bez znalosti programování
práce s dokumenty (MS Word, Google Documents)
praktické příklady – vytvoření vizitky a životopisu, tisk na tiskárně
tabulky v excelu a jejich využití v matematice a fyzice
práce s emailem a jeho použití (založení emailové schránky, práce se zprávami a přílohami, atp.)
vyhledávání informací na internetu a využití pro studium (Wikipedia, apod.)
Kontaktní údaje
přihlášky v ZŠ