Volnočasové aktivity

dotazy ke kroužkům: kolorosova@zssulice.cz

Kroužky neprobíhají v době školní prázdnin, státních svátků, ředitelských dnů. Viz https://www.zssulice.cz/organizace-skolniho-roku/

Volnočasové aktivity ve šk. roce 2023/2024 jsou pořádány ve třech skupinách:

1.skupina kroužků: kroužek zajišťuje přímo škola svými smluvními lektory nebo učiteli školy. Kroužky jsou placené. Jedná se o kroužky: Informační a komunikační techniky. U těchto kroužků je cena určena podle počtu přihlášených a ceny používaného materiálu. Přihlášku na kroužky pořádané přímo školou se budou podávat průběžně přes systém Bakaláři rodičů během září. Více informací níže.

2. skupina kroužků: kroužek zajišťuje školní družina svými kapacitami jako projektová odpoledne daného oddělení. Projekty jsou pouze pro družinové děti v rámci družiny a jsou zdarma. Jde o tyto zaměření :projekt angličtina hrou, Výtvarně-řemeslný projekt, Hudební a dramatický projekt. Sportovní projekt .

Více informací níže.

3. skupina kroužků: kroužek zajišťuje ve škole třetí subjekt – pořadatel svými lektory a trenéry. Kroužky se hradí přímo třetím subjektům. Jedná se o kroužky:

SPORTOVNÍ:Atletika, Florbal, Karate, Pupásek,

HUDEBNÍ: ZUŠ Takt-klavír, kytara, flétna, zpěv, bicí,

VÝTVARNÉ: výtvarně-keramický kroužek . Přihlášky lze podat pouze přímo pořadateli. Informace o kroužku, ceně a platbě jsou buď zde-na stránkách školy, nebo u jednotlivých pořadatelů.

Níže naleznete orientační časy kroužků, které budou spolu s cenami a dalšími informacemi aktualizovány do 3.9.2023

1. KROUŽKY POŘÁDANÉ PŘÍMO ŠKOLOU:

hledáme lektory kroužků, které by mohly probíhat u nás ve škole.

Náměty, inspirace pošlete na: kolorosova{zssulice.cz

2. KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLNÍ DRUŽINOU:

Projekt angličtiny hrou

Zahájení: od října 2023

Kdy? dle rozvrhu ŠD

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Sportovní projekt

Zahájení: od října 2023

Kdy? dle rozvrhu ŠD

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Hudební a dramatický projekt

Zahájení: od října 2023

Kdy? dle rozvrhu ŠD

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Výtvarně-řemeslný kroužek

Zahájení: od října 2023

Kdy? dle rozvrhu ŠD

Informace u paní družinářky. Jednotlivá oddělení dle školního rozvrhu třídy vyberou jeden z termínů:

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

3. KROUŽKY POŘÁDANÉ SPORTOVNÍMI KLUBY a dalšími externími POŘADATELI

Atletika

Zahájení: 18.9. 2023

Kdy?

pondělí 15.30-17.30 hod. (2 skupiny 15.30-16.30, 16.30-17.30)

středa 15.30-17.30 hod (2 skupiny 15.30-16.30, 16.30-17.30)

Cena: Kč/pololetí

Informace:Atletika | www.atletikakamenice.cz, více informací i na letáčku v recepci školy.

Přijďte vyzkoušet atletiku u nás! Rozvíjíme v dětech všestrannost, která dělá atletiku královnou sportu. Naučíme Vaše děti atletické disciplíny, posílíme je a zlepšíme jejich kondici pomocí zábavných cvičení, soutěží a her. Hlavní trenérkou je bývalá reprezentantka ČR na 400 m překážek s 15ti letou trenérskou praxí a nejvyšší trenérskou licencí I. třídy. Všichni ostatní trenéři jsou taktéž atleti s trenérskou licencí. Spolupracujeme s atletickým klubem ASK Slavia Praha, který bezesporu patří mezi nejúspěšnější oddíly v České republice.

Na tréninky se těší Kristina, Kája a Verča.

Florbal

Zahájení: 25.9.2023

Kdy?

úterý 17.30-18.30 hod.

středa 17.30-18.30 hod.

čtvrtek 17.30-18.30 hod.

Cena: viz stránky pořadatele

Informace:

https://floorballacademy.cz/krouzek/zs-sulice/

ZŠ Sulice spolupracuje s organizací Floorball Academy,
kterou zaštiťuje Jakub Menhart, šéftrenér Tatranu Střešovice, nejúspěšnějšího klubu v historii ČR.

Karate SC K3

Zahájení:

Kdy: pondělí 17.30-18.30 hod., zahájení 4.9.

Cena: viz web pořadatele

Informace:

Ve spolupráci se sportovním klubem K3 probíhá kroužek karate ve školní tělocvičně pod vedením p. M. Klukáčka. skupina max 20 dětí.
Pro více informací je možné kontaktovat klub na adrese: sck3@seznam.cz. Oddílové příspěvky naleznete na webu klubu www.sck3.cz

Pupásek

Zahájení: tréninky začnou od 5.10. 2023

Kdy?

čt 15.30-17.30 hod

Cena:

Informace:

sportovní a míčové hry, atletická průprava pro I. a II. ročník. Informace k rozdělení do skupin u pořadatele.

Informace: www.TJPUPASEK.CZ, přihlášky: https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky

Kroužek keramika-výtvarka -Akademie Vitae & středisko volného času Sulice, s.r.o

Zahájení: 11.10. 2023

Cena:

Kdy? čt 15.15-16.45

Informace:

Kroužek je určen pro děti věku 8 – 13 let. Kapacita 8-11 žáků. Děti vytvoří prostředí tvůrčího ateliéru, ve kterém se naučí nejen pracovat s keramickou hlínou a jejím zdobením, ale také si vyzkouší práci s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. Děti zde rozvíjí svou kreativitu a soustředění. Nutné si přinést zástěru či pracovní triko

Přihlášení do kroužku:

michaela.rejnova@akademievitae.cz, tel.:606 463 600

ZU Škola Takt :klavír, flétna, zpěv, kytara, bicí,

Zahájení: 5.9.2023

Cena:

Kdy? KLAVÍR: po-čt odpoledne

FLÉTNA -po-odpoledne

ZPĚV -po-odpoledne

KYTARA st-odpoledne

BICÍ – pá-odpoledne

Informace:

Základní umělecká škola Takt otevírá v ZŠ Sulice ve školním roce 2023/20234hudební obor PHV, Klavír ,flétna, kytara, zpěv, bicí) Dodatečné přijímací zkoušky se budou konat 13.9. v odpoledních hodinách v hudební učebně ZŠ Sulice. DODATEČNÉ ZKOUŠKY SE TÝKAJÍ I KYTARY A BICÍCH Z LOŇSKA

Do přípravného studia (PHV) přijímáme děti 5-7 let, do hudebního oboru klavír, flétna děti od 7 let a starší.

 Pro rezervaci termínu na přijímací zkoušky nás prosím kontaktujte na emailu: zustakt@zustakt.cz nebo telefonu: 731 44 52 11.