Volnočasové aktivity

dotazy ke kroužkům: kolorosova@zssulice.cz

Od čtvrtka 14.4. do pondělí 18.4. jsou velikonoční prázdniny. Kroužky a volnočasové aktivity nebudou ve školním areálu probíhat.

Volnočasové aktivity ve šk. roce 2021/2022 jsou pořádány ve třech skupinách:

  1. skupina kroužků: kroužek zajišťuje přímo škola svými smluvními lektory nebo učiteli školy. Kroužky jsou placené. Jedná se o kroužky: Zábavná věda a technika s pokusy, Hudební kroužky kytara, bicí, Informační a komunikační techniky. U těchto kroužků je cena určena podle počtu přihlášených a ceny používaného materiálu. Více informací níže.

2. skupina kroužků: kroužek zajišťuje školní družina svými kapacitami. Kroužky jsou pouze pro družinové děti v rámci družiny a jsou zdarma. Jde o tyto čtyři kroužky:Výtvarně-řemeslný kroužek, Sportovní kroužek, Hudební a dramatický kroužek.

Více informací níže.

3. skupina kroužků: kroužek zajišťuje ve škole třetí subjekt – pořadatel svými lektory a trenéry. Kroužky se hradí přímo třetím subjektům. Jedná se o kroužky: Angličtina KEC, Atletika, Florbal, Fotbal, GymAcademy, Karate, Pupásek, School tour, Zumba. Přihlášky lze podat pouze přímo pořadateli. Informace o kroužku, ceně a platbě jsou buď zde-na stránkách školy, nebo u jednotlivých pořadatelů.

Ve školním roce 2021/22 -2.pololetí poběží následující kroužky.

Informace ke kroužkům  průběžně aktualizujeme. 

Přihlášku na kroužky pořádané přímo školou ve 2.pololetí šk.roku 21/22 je možné podávat průběžně přes systém Bakaláři. Přednost mají žáci, kteří kroužek navštěvovali již v 1. pololetí školního roku 21/22.

Dotazy ke kroužkům: kolorosova@zssulice.cz

Na kroužky školní družiny se děti přihlašují u paní družinářek.

Přihlášky na kroužky pořádané třetími subjekty lze podat jen pořadatelů-viz níže

1. KROUŽKY POŘÁDANÉ PŘÍMO ŠKOLOU:

Hudební kroužek (kytara, bicí)

Zahájení: 17. ZÁŘÍ 2021, pokračuje od 11.2. ve stejných časech

Kdy? PÁTEK:

bicí I. sk.             12.35 – 13.20 

bicí II.sk.             13.20 – 14.05

kytara I. sk.        14.05  – 14.50 

bicí III. sk.           15.00 – 15.45

bicí IV.sk             15.45 – 16.30

bicí kytara 2.sk. 16.30 – 17.15

Cena: Cena kroužku je 2500 Kč (2000)/pololetí a žáka, podle počtů dětí v kroužku

Informace:

pod vedením p. uč. Sedláčka probíhají hudební kroužky v počtu 3-5 děti. Délka lekce je 45 minut.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři. Informování o  zařazení dětí do jednoho z časových termínů proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.

Děti se zde učí základy hry na kytary, zpěv a bicí. Jako bonus mohou navštěvovat také kapelu, mají-li k sobě dostatek spoluhráčů.

Informační a komunikační techniky

Zahájení: ve st 22.9. 2021,, od 2.2. pokračuje ve stejném čase

Kdy? Středa 16.30-18.00 hod

Cena: ZDARMA (díky ochotě p. Tomka)

Informace: Pod vedením M. Tomka. Pro max. 10 žáků II. stupně. Témata: počítač, svět internetu, multimédia, bezpečnost, praktické využití

Zábavná věda a technika s pokusy

Zahájení: od 1.října 2021, termín pro 2.pololetí šk.roku: pro 2. pololetí nebude kroužek otevřen.

Kdy?

Cena: 2850 Kč/pololetí/žáka, vč. materiálu.

Informace:

Kroužek je nově 90 minutový. Experimenty. Součástí kroužku je i materiál na pokusy.

Přihlášky bude možné podávat přes systém Bakaláři.

2. KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLNÍ DRUŽINOU:

Hudební a dramatický kroužek

Zahájení: od října 2021

Kdy? út 14-15 hod pro všechny skupiny

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Sportovní kroužek

Zahájení: od října 2021

Kdy? 1.A pá 13.30-14.00 hod.

2.-3. tř. pá 14-15:30 hod

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

Výtvarně-řemeslný kroužek

Zahájení: 1. října 2021

Kdy? 3.A út-14-15 hod.

2.A st 14-15hod.

2.B čt 14-15 hod.

1.A čt 14-15 hod.

Cena: ZDARMA

Informace: přihlášky a informace u paní družinářky příslušné třídy

3. KROUŽKY POŘÁDANÉ SPORTOVNÍMI KLUBY, JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI, JINÝMI POŘADATELI

Angličtina KEC

Zahájení: OD 1. října 2021

Kdy?

PONDĚLÍ:

14 – 14:45 hod. ve třídě 6.A

Cena: viz informace pořadatele

Informace: www.kecklub.cz , pí Vávrová: danca@kecklub.cz

Atletika

Zahájení: 15.9.2021

Kdy? středa 15.30-17.30 hod (2 skupiny 15.30-16.30, 16.30-17.30)

Cena: 1750 Kč/pololetí

Informace:Atletika | Rodinné centrum (kamenacek.cz)

Přijďte vyzkoušet atletiku u nás! Rozvíjíme v dětech všestrannost, která dělá atletiku královnou sportu. Naučíme Vaše děti atletické disciplíny, posílíme je a zlepšíme jejich kondici pomocí zábavných cvičení, soutěží a her. Hlavní trenérkou je bývalá reprezentantka ČR na 400 m překážek s 15ti letou trenérskou praxí a nejvyšší trenérskou licencí I. třídy. Všichni ostatní trenéři jsou taktéž atleti s trenérskou licencí. Spolupracujeme s atletickým klubem ASK Slavia Praha, který bezesporu patří mezi nejúspěšnější oddíly v České republice.

Na tréninky se těší Kristina, Kája a Verča.

Florbal

Zahájení: úterý 5.10.2021 a čtvrtek 30.9.2021

Kdy?

úterý 16.30-18.30 hod.

čtvrtek 17.00-18.30 hod.

Cena: viz stránky pořadatele

Informace:

ZŠ Sulice spolupracuje s organizací Floorball Academy,
kterou zaštiťuje Jakub Menhart, šéftrenér Tatranu Střešovice, nejúspěšnějšího klubu v historii ČR.

Fotbal

Zahájení: 1. ŘÍJNA 2021

Kdy? pátek 16.00-18.00 hod, případně pondělí.

Cena: Viz také stránky klubu Floorball Academy

Informace:

GymAcademy

Zahájení: 4. října 2021

Kdy? v pondělí 14.45-15.45 hod.

Cena: Viz stránky Klubu

Informace:

www.gymacademy.cz

Jak se na kroužek přihlásit naleznete v odkazu zde: https://gymacademy.cz/krouzek/zs-sulice/

Cílem GYM Academy je přirozeným způsobem rozvíjet pohybové schopnosti dětí a mládeže, dbát na všestrannou sportovní průpravu a zapálit u nich vášeň pro sport jako takový.

Karate SC K3

Zahájení: 6. ZÁŘÍ 2021

Kdy? pondělí 17.00-18.00 hod.

Cena: viz web pořadatele

Informace:

Ve spolupráci se sportovním klubem K3 probíhá kroužek karate ve školní tělocvičně pod vedením p. M. Klukáčka.
Pro více informací:

neboje možné kontaktovat klub na adrese: sck3@seznam.cz skupina max.20 dětí. Oddílové příspěvky naleznete na webu klubu www.sck3.cz

Pupásek

Zahájení: tréninky začnou od 21.(23.)září 2021

Kdy? út 14.45-15:30 – mladší, 15.30-16.15 starší

čt 15.30-17.00 hod

Cena: za 1250 Kč /pololetí/žáka

Informace:

sportovní a míčové hry, atletická průprava pro I. a II. ročník. Informace k rozdělení do skupin u pořadatele.

Informace: www.TJPUPASEK.CZ

Zumba

Zahájení: v tomto pololetí nebude probíhat

Kdy?

Cena:

Informace: