9. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Josef Kabele
Kontakt: reditel@zssulice.cz