6. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Pavel Ďurkech
Kontakt: durkech@zssulice.cz