3. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Zuzana Štěpánová
Kontakt: stepanova@zssulice.cz


Co nás čeká

23.4. ráno v 8:00 před školou zahájení vernisáže obrazů pro žáky

termín otevření výstavy rodičům, možnosti koupě obrazů a dernisáže bude vedením škol upřesněn

15.5. paraZOO Vlašim

13.6. vodní dům

25.6. Pražský hrad: očekávaný pozdější návrat v odpoledních hodinách, aktuální čas návratu bude zaslán přes bakaláře

 

Biologické invazeDěkujeme všem, kteří se podíleli na kouzelném vánočním dni ve škole! Děti nejprve úspěšně vyřešily předvánoční hru a získaly poklad ukrytý v ředitelně. Poté se školou rozezněl zpěv koled doprovázený hrou na klavír. Třeťáčci si užili štědrou vánoční hostinu a netrpělivě se těšili na nadílku. Chvilky napětí i nadšení při rozdávání dárků můžete shlédnout v galerii. Za 3.A Vám přeji radostné prožití Vánoc a těším se na shledání v novém roce, Zuzana Štěpánová


Projektová hodina: Dary podzimu


Jan Opatřil: autorské čtení