3. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Zuzana Štěpánová
Kontakt: stepanova@zssulice.cz