5. A / B

Třídní učitel/ka: Mgr. Ladislava Gajdošová
Kontakt: gajdosova@zssulice.cz