O gymnáziu

OTEVÍRÁME 4LETÉ GYMNÁZIUM

Na nových stránkách www.skolasulice.cz nyní usilovně pracujeme. Budou zprovozněny nejpozději 1. 1. 2024. Pro základní informace o gymnáziu čtěte prosím dál. Informace o přijímacím řízení jsou na konci článku. 

V případě dalších informací nebo zájmu o individuální setkání u nás ve škole nás kontaktujte na info@skolasulice.cz, rádi se vám budeme věnovat.

Základní informace

O nás

Jsme veřejné čtyřleté gymnázium. Nabízíme vzdělání podle moderní koncepce, díky které uplatňujeme inovativní a účinné metody výuky. Klademe důraz na pozitivní atmosféru ve škole, ve které se všichni známe, kde učitel a žák můžou být rovnocennými partnery. Cílíme na vysokou úroveň angličtiny našich studentů.

Škola se nachází v bezprostřední blízkosti Prahy, v klidném prostředí, u autobusové zastávky Sulice, Želivec. Jezdí k nám autobusy 461, 335, 337, 339

Vize školy

Naše vize staví na podpoře celkového rozvoje osobnosti s důrazem na vnitřní motivaci a individuální potřeby našich studentů. Naší prioritou je rozvoj logického a kritického myšlení, podporujeme efektivní komunikaci a posilujeme pocit zodpovědnosti. 

Základní pilíře

HYBRIDNÍ VÝUKA

Unikátní způsob výuky je kombinací tradiční formy prezenční výuky a nejrůznějších forem digitálních technologií umožňující žákům flexibilitu a individualizaci vzdělávacího procesu. Naše interaktivní online materiály, virtuální třídy a možnosti osobních setkání vytvářejí inspirativní prostředí pro osobní rozvoj a učení. Díky hybridní výuce mohou žáci získat znalosti a dovednosti v souladu s moderními trendy v oblasti vzdělávání.

OBLAST JAZYKŮ 

První cizí jazyk AJ, další cizí jazyky NJ, ŠJ. V rámci AJ připravujeme studenty na mezinárodně uznávané zkoušky jako jsou FCE (úroveň B2 a C1 jsou akceptovány jako náhrada za maturitu z cizího jazyka) a IELTS uznávané tisíci zaměstnavateli a univerzitami po celém světě.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Podporujeme pohyb, zdravou stravu, zdravou mysl. Díky výbornému sportovnímu zázemí si u nás přijdou na své i zapálení sportovci. Zakládáme si na bezpečném a respektujícím prostředí. Vlastní jídelna nám umožňuje nabízet ovocné i zeleninové saláty.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Věříme v individuální rozvoj každého studenta. Ve vyšších ročnících nabízíme unikátní možnost studentům profilovat své vzdělání podle vlastních zájmů. Podporujeme naše studenty v tom, aby si vybírali cestu, která odpovídá jejich osobním cílům a naplňuje jejich potenciál. Unikátní systém studia dává možnost se rozhodnout pro studium v zahraničí nebo v ČR. Dbáme na korektní a vstřícné vztahy. 

Vybavenost školy

 • Moderní technika v každé třídě
 • Chromebooky
 • Školní WIFI pro všechny
 • Tělocvična, hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, venkovní workout
 • Relaxační zóna
 • Studijní prostor
 • Venkovní učebna
 • Vlastní kuchyň s jídelnou, výběr ovocných a zeleninových salátů

Další nabídka školy

 • Adaptační kurzy
 • Lyžařské kurzy v zahraničí
 • Poznávací zájezdy
 • Tematické exkurze
 • Spolupráce se zimním stadionem ve Velkých Popovicích

Přijímací řízení 2024/2025

Obor: 79-41-K/41, čtyřleté gymnázium

Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat jednu třídu s předpokládaným počtem přijímaných studentů 25.

Z čeho se skládá přijímací řízení?

 • Z jednotné zkoušky CERMAT (český jazyk a matematika) – váha 60%
 • Ze školní přijímací zkoušky (předchozí vzdělávání* a strukturovaný životopis) – váha 40% 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti není potřeba.

*Do předchozího vzdělávání jsou zahrnuty známky na vysvědčení z 8. třídy a pololetí 9. třídy.