Zápis do první třídy

Zápis proběhne dne 27. 4. v odpoledních hodinách.

Pro rezervaci času je možné využít našeho rezervačního systému. Zvolte jednu z nabízených učeben níže a poté postupujte podle instrukcí.

Učebna 1                                                                                                                                                                                    Učebna 2                                                                                                                                                                                      Učebna 3                                                                                                                                                                                     Učebna    

Nenašli jste vhodný termín? Zkuste jinou učebnu.
Jsou již všechny termíny vyčerpány? Informujte nás na emailu: reditel@zssulice.cz, pokusíme se pro Vás najít vhodný termín. Těšíme se na setkání s Vašimi budoucími prvňáčky.                     

pravidla pro přijímání žáků 

Dítě přichází k zápisu s jedním nebo oběma  zákonnými zástupci. Je nutné, aby měli rodiče občanský průkaz a rodný list budoucího prvňáčka.

U zápisu se jedna paní učitelka věnuje dítěti a druhá paní učitelka probere úřední záležitosti  se zákonnými zástupci.

Při zápisu se nenásilnou formou  zjišťuje úroveň znalostí dítěte, např.:

  • orientace v prostoru (vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)
  • matematické představy (číselná řada do 10
  • při povídání nebo při recitaci básničky se posoudí řeč dítěte
  • poznávání barev a tvarů
  • úchop pastelky

V době zápisu můžete požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Formulář žádosti naleznete zde