Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Na této stránce budeme postupně doplňovat veškeré důležité informace k novému školnímu roku:

na úřední desce školy naleznete informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25.

Přijímání uchazečů

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V kapacitních možnostech Základní školy Sulice je přijmout pro příští školní rok 2024/25 do prvního ročníku max. 50 uchazečů do dvou tříd . Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). 

Kritéria pro přijetí:

 1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (zákonné kritérium),
 2. děti, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence,
 3. ostatní uchazeči.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno. 

Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy – úřední deska. 

Na Rozhodnutí o přijetí se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte (uchazeče) v zákonné lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte (uchazeče) do 1. ročníku Základní školy Sulice si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno datovou schránkou, případně poštou. Seznam přijatých žáků (uchazečů) bude zveřejněn na Úřední desce Základní školy Sulice anonymně pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při registraci.

Po dobu správního řízení (tedy od podání žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Sulice pro školní rok 2024/2025) má zákonný zástupce dítěte dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V případě zájmu o nahlížení do spisu prosím kontaktujte ředitele školy na emailu: reditel@zssulice.cz

Další informace

K ZÁPISU přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy (bude vám vygenerována při online registraci), rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský průkaz.

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ ZRALOSTI přinesete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Pokud nebude probíhat zápis do prvních tříd prezenčně, nebo bude-li situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

 • doporučeně poštou;
 • prostřednictvím datové schránky školy 
 • osobním podáním na recepci školy;

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele.

Hodnocení žáků v naší škole:

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne: 27. 1. 2022 ZŠ Sulice postupně přechází na slovní hodnocení a upouští od klasického hodnocení známkami. Slovní hodnocení bude závazné pro všechny nastupující žáky do prvních ročníků od školního roku 2022/23. Více informací se dozvíte na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

Seznam pomůcek do 1. třídy na školní rok 2023/2024:

Do školy

 • aktovka
 • penál (pero prvňáčkům zatím nekupujte)
 • desky na sešity
 • přezůvky
 • sešit A4 bez linek s pevnými deskami (Tvořivý deník)
 • průhledné eurofólie A4 (20ks)
 • papírové kapesníky v krabici
 • balení kopírovacích papírů A4
 • ostatní sešity a pracovní sešity, čtvrtky, barevné papíry atd. jednotně dětem nakoupíme

Na tělesnou výchovu

 • sáček na cvičební úbor
 • tričko
 • kraťasy
 • tepláková souprava
 • obuv do tělocvičny (s bílou podrážkou)
 • švihadlo
 • obuv na ven

Na výtvarnou výchovu

 • boxík na pomůcky s víkem – bílý (Ikea)
 • zástěru nebo větší tričko
 • kelímek na vodu
 • špejle
 • zvýrazňovače, černá lihovka
 • voskovky
 • hadřík (na ruce a na štětec
 • omyvatelný ubrus na lavici
 • suché pastely (křídy)
 • kulatý štětec: 1ks slabý a 1ks silnější
 • 1x lepidlo tekuté (Herkules)

Radíme: označte si všechny věci pro případ ztráty!!!