Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
 • pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu o 25 žácích. Z důvodu předpokládaného vysokého počtu zájemců zahajujeme zápisové období elektronickou registrací budoucích prvňáčků ze spádového obvodu již od pondělí 1. 3. 2021 do 20. 3. 2021.
 • Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2021. Na plánované Dny otevřených dveří včas upozorníme – zatím je není možné realizovat.
 • REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu provádíte elektronicky od pondělí 1. 3. 2021 do 20. 3. 2021 – odkaz pro registraci naleznete na úvodní stránce webových stránek školy, nebo klikněte zde.
 • Dny otevřených dveří se uskuteční i ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 27. a 28. dubna 2021 od 14:00 – 17:00.
 • Zápis dle epidemiologické situace proběhne prezenčně nebo na dálku.
Zákonní zástupci při zápisu předloží:
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ (žádost Vám bude vygenerována při registraci)
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE (stačí kopie)
 • DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE, pokud se změnilo od registrace k zápisu. Údaj budeme ve spolupráci se zřizovatelem opět ověřovat.
 • DOKLAD O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:
 1. přímo při prezenčně organizovaném zápisu
… v případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR:
 1. prostřednictvím datové schránky školy – ID schránky: 4c8zjuh
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohami!)
 3. doručením poštou
 4. osobním podáním, kdy je nezbytné nejprve kontaktovat emailem hospodářku školy p. Senftovou, (email: hospodarka@zssulice.cz, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je důležité organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při rozhodování o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Sulice vychází ředitel z následujícího bodového ohodnocení.
 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (Sulice, Želivec, Nechánice, Hlubočinka, Křížkový Újezdec) – 10 bodů
 2. Děti s odkladem pro školní rok 2020/21 – 5 bodů
 3. Děti s místem trvalého bydliště mimo spádový obvod ZŠ Sulice, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence – 2 body
 4. Ostatní– 1 bod
VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zákonných zástupců dotčených dětí, pokud se na vyzvání dostaví k losování.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail: reditel@zssulice.cz

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete Žádost o odklad školní docházky (žádost Vám bude také vygenerována při registraci), potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

První třídní schůzka

Ve středu 9. června 2021 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok.   Školní potřeby:
 • Aktovka, penál (pero prvňáčkům zatím nekupujte)
 • 3 tužky (prvňáčci měkké tužky č.2 + č.1 – nejlépe trojhranné)
 • Centropen mazací tabulka A4 + 2 popisovače (odkaz zde)
 • paleta
 • hadřík
 • podložka na modelování
 • suché pastely (křídy)
 • fixy, lihovka
 • pravítko, guma, ořezávátko
 • špejle
 • černá tuš
 • bílé čtvrtky (20 ks A4, 20 ks A5)
 • zástěra nebo triko, které se může při vyrábění ušpinit
(ostatní potřeby dostanou děti v uvítacím balíčku –  např. pastelky, vodovky, lepidlo, nůžky atd.) Kufřík prosím nekupujte, ze zkušeností se nám osvědčily boxíky s víkem (Ikea), barva jednotně  bílá J! Odkaz zde: https://www.ikea.com/cz/cs/p/trofast-ulozna-krabice-bila-80089239/ https://www.ikea.com/cz/cs/p/trofast-viko-bila-57454500/ Sáček na tělocvik by měl obsahovat tenisky na ven, sálové tenisky nebo cvičky s bílou podrážkou, teplákovou soupravu, tričko a kraťasy.  Sešity:
 • sešit A4 bez linek s pevnými deskami (Tvořivý deník)
 • papírový pořadač + 20 ks eurofolie (na portfolia dětí)
 • ostatní sešity a pracovní sešity jednotně dětem nakoupíme
 Všechny pomůcky a vybavení prosíme dětem podepsat (stačí iniciály). Děkujeme!

v příloze „Ze skolky do lavic“ naleznete pro budoucí prvňáčky náměty na zábavné „vzdělávání“ dětí doma s Vámi, rodiči. Jednotlivé aktivity jsou koncipované tak, aby komplexně rozvíjely děti především v posledním roce před nástupem do první třídy. Třeba touto cestou někoho inspirujeme ……

Ze skolky do lavic Informace o provozu školní družiny naleznete zde. Srdečně se těšíme na spolupráci a přejeme všem  krásné a prosluněné  prázdniny! Za kolektiv ZŠ Sulice paní učitelky  budoucích 1.tříd