Zaměstnanci školy

VEDENÍ ŠKOLY:   e-mail: telefon:
Mgr. Josef Kabele ředitel školy reditel@zssulice.cz 702 129 127,      725 440 178
Mgr. Jana Čermáková zástupkyně ředitele cermakova@zssulice.cz 606 483 419
Ing. Jana Kolorosová zástupkyně ředitele kolorosova@zssulice.cz  
Mgr. Romana Dolanská vedoucí školní družiny dolanska@zssulice.cz 702 129 131
TŘÍDNÍ UČITELÉ:     konzultační hodiny
Mgr. Monika Vrbovcová 1.A vrbovcova@zssulice.cz  
Mgr. Jarmila Hozmanová 1.B hozmanova@zssulice.cz  
Mgr. Dagmar Gabrielová 2.A gabrielova@zssulice.cz  
Bc. Kateřina Vinšová 3.A vinsova@zssulice.cz  
Mgr. Tereza Klepáčková 4.A klepackova@zssulice.cz  
Mgr. Jana Čermáková 5.A cermakova@zssulice.cz  
Mgr. Josef Kabele 6.A reditel@zssulice.cz  
Ing. Linda Kůstková 6.B kustkova@zssulice.cz  
MgA. Alžběta Dvořáková 7.A dvorakova@zssulice.cz  
Mgr. Monika Švedová 8.A svedova@zssulice.cz  
Mgr. Ladislava Gajdošová 9.A gajdosova@zssulice.cz  
       
Vyučující odborných předmětů:     tel: 315559637
Mgr. Věra Zuščicová ČJL, OV zuscicova@zssulice.cz  
Lucie Rezková ČJL, AJ rezkova@zssulice.cz  
Ing. Jana Kolorosová M, FY kolorosova@zssulice.cz  
Mgr. Naděžda Olmrová AJ olmrova@zssulice.cz  
Mgr. Veronika Salajková CH, Př salajkova@zssulice.cz  
Ing. Martin Laštůvka IKT lastuvka@zssulice.cz  
Bc. Pavel Ďurkech D, Z durkech@zssulice.cz  
Mgr. Věra Jarolímová NJ jarolimova@zssulice.cz  
Mgr. Karel Miklas, PaedDr TV miklas@zssulice.cz  
Bc. Jakub Sedláček HV sedlacek@zssulice.cz  
Daniela Jackson AJ jackson@zssulice.cz  
Bc. Magdaléna Svobodová, DiS AJ svobodova@zssulice.cz  
       
Asistenti pedagoga      
Mgr. Olga Peršlová   perslova@zssulice.cz  
Jolana Mikulková   mikulkova@zssulice.cz  
       
Školní družina     tel: 702 129 131
Mgr. Romana Dolanská   dolanska@zssulice.cz  
Irena Halamková   halamkova@zssulice.cz  
Bc. Magdaléna Svobodová, Dis   svobodova@zssulice.cz  
       
       
Provozní zaměstnanci:      
Soňa Senftová hospodářka školy hospodarka@zssulice.cz  
Michaela Černá výdej obědů a příprava svačin jidelna@zssulice.cz tel: 702 129 126
Květuše Votýpková       
Pavel Kohoutek školník    
Vladimíra Zápotocká recepční   tel: 315 559 637
Michal Pospíšil koordinátor projektů, technik michal.pospisil@zssulice.cz