Zaměstnanci školy

Návštěvu učitele ve škole v uvedených konzultačních hodinách je nutné vždy potvrdit předem.

VEDENÍ ŠKOLY:   e-mail: telefon:
Mgr. Josef Kabele ředitel školy reditel@zssulice.cz 725 440 178
Mgr. Jana Čermáková zástupkyně ředitele, výchovný poradce cermakova@zssulice.cz 606 483 419
Ing. Jana Kolorosová zástupkyně ředitele kolorosova@zssulice.cz  
Mgr. Romana Dolanská vedoucí školní družiny dolanska@zssulice.cz 702 129 131
 
TŘÍDNÍ UČITELÉ:   konzultační hodiny
Mgr. Zuzana Štěpánová 1.A stepanova@zssulice.cz  
Mgr. Monika Vrbovcová 2.A vrbovcova@zssulice.cz  
Mgr. Jarmila Hozmanová 2.B hozmanova@zssulice.cz  
Mgr. Dagmar Gabrielová 3.A gabrielova@zssulice.cz  
Bc. Kateřina Vinšová 4.A vinsova@zssulice.cz  
Mgr. Tereza Klepáčková 5.A klepackova@zssulice.cz út, st 14.00 – 14.45
Mgr. Jana Čermáková 6.A cermakova@zssulice.cz po – čt  7:00 – 7:45 
Mgr. Josef Kabele 7.A reditel@zssulice.cz  
Ing. Linda Kůstková 7.B, metodik prevence kustkova@zssulice.cz  
MgA. Alžběta Dvořáková 8.A dvorakova@zssulice.cz  
Mgr. Monika Švedová 9.A svedova@zssulice.cz po 15.20 – 16.15
 
Vyučující odborných předmětů:   tel: 315559637
Mgr. Věra Zuščicová ČJL, OV zuscicova@zssulice.cz  
Ing. Jana Kolorosová M, FY kolorosova@zssulice.cz  
Ing. Alžběta Grady Konverzace AJ grady@zssulice.cz  
Mgr. Naděžda Olmrová AJ olmrova@zssulice.cz  
Ing. Markéta Zikmundová PhD. Ch zikmundova@zssulice.cz  
Mgr. Lucie Coufalová CH, Př coufalova@zssulice.cz  
Ing. Zdeněk Zimmermann IT zimmermann@zssulice.cz  
Ing. Martin Laštůvka IT lastuvka@zssulice.cz  
Bc. Pavel Ďurkech D, Z durkech@zssulice.cz  
Mgr. Věra Jarolímová NJ jarolimova@zssulice.cz  
Mgr. Ladislava Gajdošová TV, Z, HV gajdosova@zssulice.cz  
Mgr. Kateřina Mazár TV mazar@zssulice.cz  
Mgr. Karel Miklas, PaedDr TV miklas@zssulice.cz  
Mgr. Jakub Sedláček HV sedlacek@zssulice.cz  
Daniela Jackson AJ jackson@zssulice.cz  
Bc. Magdaléna Svobodová, DiS AJ svobodova@zssulice.cz  
 
Asistenti pedagoga  
Jolana Mikulková   mikulkova@zssulice.cz  
 
Školní družina     tel: 702 129 131
Mgr. Romana Dolanská   dolanska@zssulice.cz  
Irena Halamková   halamkova@zssulice.cz  
Bc. Magdaléna Svobodová, Dis   svobodova@zssulice.cz  
Mgr. Eva Semíková   semikova@zssulice.cz  
 
Provozní zaměstnanci:  
Soňa Senftová hospodářka školy hospodarka@zssulice.cz  
Michaela Černá výdej obědů a příprava svačin jidelna@zssulice.cz tel: 702 129 126
Květuše Votýpková       
Pavel Kohoutek školník    
Vladimíra Zápotocká recepční recepce@zssulice.cz tel: 315 559 637
Bc. Michal Pospíšil koordinátor projektů, technik michal.pospisil@zssulice.cz