7. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Lucie Coufalová
Kontakt: coufalova@zssulice.cz