Poradenské služby

Výchovný poradce školy a metodik prevence:  

Mgr. Jana Čermáková

Kontakt: cermakova@zssulice.cz

Mobil:    606 48 34 19

Konzultační hodiny: pondělí  15 – 16 (po předchozí domluvě), denně  6 – 7,  jinak kdykoli dle aktuální potřeby

Materiály, které  souvisí s prací výchovného poradce a metodika prevence jsou k dispozici ve škole a na stránkách školy.

Jak ochránit svoje dítě před šikanou?

Co je to šikanování?

Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „žertíků“ (strkání, nadávání, schovávání věcí,…) případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí) nebo kruté psychické násilí, někdy oboje dohromady.

Následky šikanování

Šikanování je vážná věc a v řadě případů je trestným činem. Utrpení dětí je nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou děti nést po celý svůj život.

Jak dítě zachránit?

Poskytněte dítěti maximální oporu, zorientujte se ve vnějším obraze šikanování( co, kdo, kdy, kde, jak?), v případě, že mu hrozí nebezpečí, nechejte ho doma. Můžete navštívit rodinu agresora a pokusit se s nimi domluvit o nápravě situace. Zajistěte ochranu dítěte na cestě do školy a domů. Oba rodiče by měli navštívit ředitele, metodika prevence a třídního učitele a informovat je o tom, co se od dítěte dozvěděli. V případě, že jde o pokročilé stadium šikany, je nutné obrátit se na odborníky:

  • v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky

výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,

  • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými

psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou

poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,

  • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením

sociální prevence

  • při závažném šikanování lze také obrátit se na policii a podat trestní oznámení.

Krizová_pomoc_-_krizové_linky

Krizový_plán_školy_řešení_šikany_a_kyberšikany

preventivní program_2019-2020

Školní_preventivní_strategie_2018-2022

Kontakty na Pedagogicko psychologické poradny

Informace o OSPOD