9. B

Třídní učitel/ka: Ing. Linda Kůstková
Kontakt: kustkova@zssulice.cz