Jak nás můžete podpořit

Naše škola uvítá jakoukoli formu podpory – finanční, materiální nebo osobní při organizaci společných akcí.

Dobrovolné finanční dary za jednotlivce nebo organizace můžete posílat na číslo účtu  2701731286/2010 , var. symbol: 1111. Na vaši žádost vám pak můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst z daní. 

Případnou konkrétní nabídku materiálu nebo služeb prosím projednejte předem s ředitelem školy.

V případě, že chcete svou podporu cílit na konkrétní potřeby školy, máme pro vás několik možností, které vidíme jako zvlášť potřebné. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na adrese: reditel@zssulice.cz

 • Vybavení pro výuku informatiky a robotiky, které může sloužit napříč předměty a ročníky.
 • Copy materiál
 • Řemeslný a výtvarný materiál
 • Materiál pro experimenty
 • Doprava a nájem zimního stadionu pro výuku bruslení jako doplnění tělesné výchovy.
 • Sportovní vybavení.
 • Fond na podporu nadaných či sociálně znevýhodněných žáků.
 • Projekty školy:  iKid – děti na 2. stupni si v tomto projektu zakládají vlastní Start-up a pracují na vlastním výrobku. Cena vévody z Edinburghu – mezinárodní program pro žáky, který má za cíl rozvoj žáků v oblastech: etika, ekologie, sport, umělecké nadání.
 • Ceny pro žáky, kteří se umístí ve školních soutěžích a turnajích
 • Vybavení školní knihovny včetně knížek pro začínající čtenáře v anglickém jazyce
 • Školní tábor
 • Časopis S-uličník

Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu.