8. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Jana Čermáková
Kontakt: cermakova@zssulice.cz