Úřední deska

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

níže naleznete výsledky zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2023/24. Schůzka rodičů uchazečů s přerušeným správním řízením proběhne ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 17:30 v jídelně ZS Sulice, kde budou předány další informace k navýšení kapacity školy, rozdělení do tříd a průběhu šk. roku včetně přivítání prvňáčků dne 4. 9. 2023.

Uchazeči s odkladem školní docházky:

6POZF
M53FE
FNNKE
LOR6Y
Q98F0
5POZE
S44IF

Uchazeči s přerušeným správním řízením:

LG00K
HUC2G
FN86F
PKPQH
IFSOQ
2SLY2
JEH8B
JDQSQ
NZTPK
W7THZ
WNA38
S09MC
6NV4L
9MFG9
3L8ZI
4553B
0P1ID
LLELE
OP7NW
TVBZF
HGQ2A
O95F9
LN3R4
MN3JA
CNBBI
ZR66S
1YSKQ
I5UZ7
B4EKL
QMMJC
4POZD
XH9MN
LZ4JZ
YLW7F
SYIV9
AQ8HS
BSVTU
6UI1R
LR2YG
C7THU
VOILV
WBWGB
HTFA9
9AR9F
F5F84
HGPHK

Nepřijatí uchazeči:

1POZA
OJ4LM
WOL1V
OKJJ5
0O6G9
5H7TG

Doklad o přerušení správního řízení a odkladu šk. docházky je možné vyzvednout v kanceláři školy po předchozí domluvě na email: hospodarka@zssulice.cz. V ostatních případech je možné vyzvednout doklad na schůzce rodičů dne 15. 6., zaslat datovou schránkou nebo doporočenou poštou (na vyžádání).

Správní řízení nepřijatých uchazečů zašle škola datovou schránkou nebo doporučenou poštou.

Přijímání uchazečů

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V kapacitních možnostech Základní školy Sulice je přijmout pro příští školní rok 2023/24 do prvního ročníku max. 25 uchazečů do jedné třídy (maximální rejstříková kapacita Základní školy Sulice je 330 žáků, přijetím 25 uchazečů do prvního ročníku bude tato kapacita obsazena). Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). 

Kritéria pro přijetí:

  1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (zákonné kritérium),
  2. děti, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence,
  3. ostatní uchazeči.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno. 

Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy – úřední deska. 

Na Rozhodnutí o přijetí se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte (uchazeče) v zákonné lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte (uchazeče) do 1. ročníku Základní školy Sulice si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků (uchazečů) bude zveřejněn na Úřední desce Základní školy Sulice anonymně pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při registraci.

Po dobu správního řízení (tedy od podání žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Sulice pro školní rok 2023/2024) má zákonný zástupce dítěte dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V případě zájmu o nahlížení do spisu prosím kontaktujte ředitele školy na emailu: reditel@zssulice.cz

Další informace

Hodnocení v naší škole:

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne: 27. 1. 2022 ZŠ Sulice postupně přechází na slovní hodnocení a upouští od klasického hodnocení známkami. Slovní hodnocení bude závazné pro všechny nastupující žáky do prvních ročníků školního roku 2023/24. Více informací se dozvíte na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

Josef Kabele, ředitel školy