2. A

Třídní učitel/ka: Bc. Kateřina Vinšová
Kontakt: vinsova@zssulice.cz