Jednotlivé předměty

Povinně volitelné předměty 2022/23

Seminář matematiky – příprava na přijímací zkoušky (vede paní uč. Kůstková)

Seminář je určen pro žáky 9. tříd, kteří chtějí zvýšit své šance, že budou přijati na svou vysněnou školu. Na semináři postupně žák probere vše, co se může v přijímačkách objevit. Budeme také trénovat strategii, aby žáci šli k testům co nejvíce v pohodě.

Seminář matematiky – finanční gramotnost a podnikání (vede paní uč. Grady)

Finanční Gramotnost – Cílem semináře je naučit se znalostem a dovednostem, které pomohou orientovat se v problematice peněž, cen a rozpočtů. Finančně gramotný žák je schopen spravovat osobní rozpočet, stanovit si finanční cíl a správně alokovat finanční zdroje, s ohledem na měnící se životní situaci. Součástí semináře je vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou příjmy, výdaje, daně, inflace, půjčka, úrok a další.

Podnikání – Žák se učí tomu, co musí splnit, aby mohl začít podnikat a zároveň dosáhnout dvou základních cílů podnikání – samostatnost a výdělečnost. Dále se učí zákonným náležitostem nutným pro zahájení podnikání jako fyzická či právnická osoba.

Seminář designu a řemesel (vede paní uč. Dvořáková)

Seminář rozšiřuje učivo výtvarné výchovy. Je rozdělen na dvě části: praktickou a kreativní. V praktické části si žáci zkusí základní řemeslné technologie. Druhá polovina bude zaměřena na kreativitu a prohlubování všímavosti světa kolem nás.

Seminář společenských věd a práva – dějepisně-zeměpisný  (vede pan uč. Ďurkech)

O čem bude tento seminář? Pokud žáka zajímají témata, jako je férová móda a trend slow fashion? Má rád moderní dějiny, speciálně by se chtěl dozvědět více o sametová revoluci a následných divokých devadesátkách, orlických vraždách a devadesátkovém podsvětí? Pak tento seminář je rozhodně pro něj.

Seminář mediální výchovy (vede pan uč.Kabele)

Seminář mediální výchovy: V semináři budeme formou dlouhodobého projektu pracovat s audiovizuální technikou. Žák  se zde může  zdokonalit v přípravě scénáře, natáčení, střihu videa i zvukové úpravě.

 

Přírodovědný seminář

Vzdělávací předmět Badatelský seminář umožňuje žákům aktivně rozvíjet samostatnou a
tvůrčí činnost. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů
jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací přírodovědné oblasti s reálným životem.
Hodnocení v předmětu se skládá z několika dílčích aspektů:
1. přístup k plnění zadaných úkolů
2. připravenost na výuku a práce v hodinách
3. portfolio ve formě Badatelského deníku.