Volitelné předměty

Povinně volitelné předměty pro 1. pololetí 2023/24

Milí žáci, volitelné předměty bude možné zvolit v pátek 15. 9. od 15:00. První volitelné semináře proběhnou v úterý 26. 9. 

Seznam nabízených seminářů:

 • Badatelský seminář – vede p. uč. Coufalová

Vzdělávací předmět Badatelský seminář umožňuje žákům aktivně rozvíjet samostatnou a tvůrčí činnost. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. Hodnocení v předmětu se skládá z několika dílčích aspektů:

 • přístup k plnění zadaných úkolů
 • připravenost na výuku a práce v hodinách
 • portfolio ve formě Badatelského deníku.

 

 • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ (určeno 9. třídám) – vede p. uč. Švedová a Kůstková
– komplexní příprava na testy z MAT a ČJ
– pokrytí všech výukových oblastí, které se v přijímacích zkouškách objevují
– práce s didaktickými úlohami
– prioritizace a strategie řešení úloh
– konzultace problematických oblast

 

 • Seminář bruslení / hokeje – vede p. uč. Mazár

Nezáleží na tom, zda jsi začátečník nebo pokročilý bruslař, na tento semináře se přihlas.:) Během tohoto sportovního semináře se budeme učit základní postoj, správnou techniku jízdy vpřed a vzad, zatáčení a brzdění. Podle vaší úrovně budeme přidávat i obraty a překládání. Pokročilí bruslaři budou zdokonalovat svou bruslařskou techniku. Na ledě si zahrajeme nejrůznější hry a soutěže a budeme si osvojovat ovládání bruslí v proměnných podmínkách. Je třeba mít vlastní brusle, helmu, rukavice a vhodné oblečení.

Bruslení se skvělý způsob, jak získat kondici, zlepšit stabilitu a zpevnit tělo!

 

 • Seminář z matematiky – příprava na přijímačky – (pro 8. případně 7. ročník) vede p. uč. Čermáková

určen pro žáky (hlavně 8. ročníku), kteří se budou během dvou let hlásit ke studiu na střední škole. V seminářích se budou řešit úlohy k přijímačkám ve  3 krocích:

 1. seznámení s testem a upozornění na problémové úlohy
 2. žáci test vypracují samostatně
 3. bude provedena oprava testu a předáno řešení
 • Seminář designu a řemesel – vede p. uč. Dvořáková

Seminář rozšiřuje učivo k výtvarné výchově a je rozdělen na dvě části: praktickou a kreativní. V praktické části si zkusíme základní řemeslné technologie. Druhá polovina bude zaměřena na kreativitu a prohlubování všímavosti světa kolem nás. 

 • Seminář finanční gramotnosti a podnikání – vede p. uč. Grady

Finanční Gramotnost – Cílem semináře je naučit se znalostem a dovednostem, které pomohou orientovat se v problematice peněž, cen a rozpočtů. Finančně gramotný žák je schopen spravovat osobní rozpočet, stanovit si finanční cíl a správně alokovat finanční zdroje, s ohledem na měnící se životní situaci. Součástí semináře je vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou příjmy, výdaje, daně, inflace, půjčka, úrok a další.

Podnikání – Žák se učí tomu, co musí splnit, aby mohl začít podnikat a zároveň dosáhnout dvou základních cílů podnikání – samostatnost a výdělečnost. Dále se učí zákonným náležitostem nutným pro zahájení podnikání jako fyzická či právnická osoba.