Provoz oddělení ŠD

Důležitá informace:
Bude-li dítě navštěvovat kroužek, prosím, předejte paní družinářce písemnou zprávu:

– na jaký kroužek, od kolika hodin bude chodit
– zda  dítě může na kroužek odejít samo, nebo lektor/trenér má dítě v družině vyzvednout
– zda dítě  se po skončení kroužku vrací do družiny nebo odchází samo domů.

Provoz ŠD je od 6:30 hod. – 17:00 hod.

Prosíme o dochvilnost při vyzvedávání dítěte nejpozději do 17 hod.

Ranní ŠD je od 6:30 – 7:40 hod. – poté děti přecházejí do svých tříd.
Příchod do ranní družiny je možný pouze od 6:30 hod. – 7:20 hod.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné od 12:30 hod. Rodiče si děti vyzvedávají na recepci školy.

Od  14:00 do 15:00 hod. mají děti programy i mimo areál školy a nelze je v tuto hodinu vyzvedávat.
Mezi  15:00 hod. – 16:00 hod. je možné děti  vyzvedávat i ze školní zahrady, kde tráví volný čas s ohledem na počasí. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat učebny a tělocvičnu. Mají-li děti předem ohlášenou akci, může trvat až do 15.30 hod. V průběhu ní, není možné děti vyzvednout.

Děti mohou být vyzvednuty pouze rodiči, zákonnými zástupci nebo ostatními pověřenými osobami, které rodiče uvedou na zápisním lístku. Děti nemohou být vyzvednuty na základě telefonického hovoru či SMS.

Informace k platbě poplatku za školní družinu:

https://www.zssulice.cz/informace-k_platbam/

Každý měsíc probíhají tzv. výletní dny. O každé akci jsou děti a jejich rodiče informováni v systému Bakaláři. Prosíme rodiče, aby dětem dávali na odpoledne svačinky a v případě potřeby převlečení na ven.

Seznam kroužků je zveřejněn na webu školy

https://www.zssulice.cz/volnocasove-aktivity/

Kroužky jsou hrazeny z příspěvku za ŠD.

Těšíme se na spolupráci!