Provoz oddělení ŠD

Provoz ŠD je od 6:30 hod. – 17:00 hod.

Ranní ŠD je od 6:30 – 7:40 hod. – poté děti přecházejí do svých tříd.
Příchod do ranní družiny je možný pouze od 6:30 hod. – 7:20 hod.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné od 12:30 hod. Rodiče si děti vyzvedávají na recepci školy.

Od  14:00 do 15:00 hod. mají děti programy i mimo areál školy a nelze je v tuto hodinu vyzvedávat.
Mezi  15:00 hod. – 16:00 hod. je možné děti  vyzvedávat i ze školní zahrady, kde tráví volný čas s ohledem na počasí. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat učebny a tělocvičnu.

Děti mohou být vyzvednuty pouze rodiči, zákonnými zástupci nebo ostatními pověřenými osobami, které rodiče uvedou na zápisním lístku. Děti nemohou být vyzvednuty na základě telefonického hovoru či SMS.

Informace k měsíční platbě pro školní rok 2020/21 bude doplněna

Každý měsíc probíhají tzv. výletní dny. O každé akci jsou děti a jejich rodiče informováni písemnou formou v notýsku. Prosíme rodiče, aby dětem dávali na odpoledne svačinky a v případě potřeby převlečení na ven.

Seznam kroužků ŠD obdrží děti též během září. Kroužky jsou hrazeny z příspěvku za ŠD.

Těšíme se na spolupráci!