Provoz oddělení ŠD

Přihláška do ŠD

Školní družina pracuje ve školním roce 2019/2020 ve 3 odděleních.

  1. oddělení, vychovatelka: Mgr. Romana Dolanská
  2. oddělení, vychovatelka: Irena Halamková
  3. oddělení, vychovatelka: Bc. Magdaléna Svobodová, DiS

Provoz ŠD je od 6:30 hod. – 17:00 hod.

Ranní ŠD je od 6:30 – 7:40 hod. – poté děti přecházejí do svých tříd.
Příchod do ranní družiny je možný pouze od 6:30 hod. – 7:20 hod.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné od 12:30 hod. Rodiče si děti vyzvedávají na recepci školy.

Od  14:00 do 15:00 hod. mají děti programy i mimo areál školy a nelze je v tuto hodinu vyzvedávat.
Mezi  15:00 hod. – 16:00 hod. je možné děti  vyzvedávat i ze školní zahrady, kde tráví volný čas s ohledem na počasí. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat učebny a tělocvičnu.

Informace k měsíční platbě za ŠD bude doplněna

Kroužky školní družiny

 Pondělí :  Veselé malování  1. třída 14, 00 – 14, 45 hod.

                  Dovedné ruce       2. třída 14, 00 – 14, 45 hod.

Úterý    :   Hudebně- dramatický kroužek  14, 00 – 14,45 00 hod.

Středa  :    Angličtina              1. třídy  14, 00 – 14, 45 hod.

Pátek    :    Flétna ( nástroj vlastní ) 2. – 3. třídy  13, 15 – 14, 00 hod.

                    Hodina pohybu navíc  1. třída  14, 00 – 15, 00 hod.

 

Zahájení kroužků ŠD bude od pondělí 26. září, přihlášky budou k vyzvednutí

u pí. vychovatelky Romany Dolanské v 1. oddělení.

Každý měsíc probíhají tzv. výletní dny. O každé akci jsou děti a jejich rodiče informováni písemnou formou v notýsku. Prosíme rodiče, aby dětem dávali na odpoledne svačinky a v případě potřeby převlečení na ven. Těšíme se na spolupráci!