Provoz oddělení ŠD

Důležitá informace:
Bude-li dítě navštěvovat kroužek, prosím, předejte paní družinářce písemnou zprávu:

– na jaký kroužek, od kolika hodin bude chodit
– zda  dítě může na kroužek odejít samo, nebo lektor/trenér má dítě v družině vyzvednout
– zda dítě  se po skončení kroužku vrací do družiny nebo odchází samo domů.

Provoz ŠD je od 6:30 hod. – 17:00 hod.

Prosíme o dochvilnost při vyzvedávání dítěte nejpozději do 17 hod.

Ranní ŠD je od 6:30 – 7:40 hod. – poté děti přecházejí do svých tříd.
Příchod do ranní družiny je možný pouze od 6:30 hod. – 7:20 hod.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné od 12:30 hod. Rodiče si děti vyzvedávají na recepci školy.

Od  14:00 do 15:00 hod. mají děti programy i mimo areál školy a nelze je v tuto hodinu vyzvedávat.
Mezi  15:00 hod. – 16:00 hod. je možné děti  vyzvedávat i ze školní zahrady, kde tráví volný čas s ohledem na počasí. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat učebny a tělocvičnu.

Děti mohou být vyzvednuty pouze rodiči, zákonnými zástupci nebo ostatními pověřenými osobami, které rodiče uvedou na zápisním lístku. Děti nemohou být vyzvednuty na základě telefonického hovoru či SMS.

Informace k platbě poplatku za školní družinu:

https://www.zssulice.cz/informace-k_platbam/

Každý měsíc probíhají tzv. výletní dny. O každé akci jsou děti a jejich rodiče informováni v systému Bakaláři. Prosíme rodiče, aby dětem dávali na odpoledne svačinky a v případě potřeby převlečení na ven.

Seznam kroužků je zveřejněn na webu školy

https://www.zssulice.cz/volnocasove-aktivity/

Kroužky jsou hrazeny z příspěvku za ŠD.

Těšíme se na spolupráci!