Přírodopis

Kam mám posílat úkoly? Přes Bakaláře nebo mail: marketa.bacakova@seznam.cz

Co mám dělat, když něčemu nerozumím, potřebuji poradit, nebo mi něco nefunguje? Napsat paní učitelce, ráda mi pomůže. Může se se mnou spojit i přes Google Meet.

Kde najdu řešení úkolů z minulého týdne? Dole na stránce v příloze nebo v online verzi pracovního sešitu Nová škola.


Dvoutýdenní plán 15. 6. – 26. 6. (poslední plán práce:-))

Přikládám poslední plán učiva v tomto školním roce. Než uzavřeme povídání o člověku, nakoukneme do genetiky. Opravdu jen nakoukneme, protože genetika je velmi složitá věda o dědičnosti. Mnoho vědců po celém světě se zabývá jejím studiem celý život a stále o ní víme velmi málo.

1) Přečti si v učebnici str. 106  – 108 a udělej si do sešitu zápis. Můžeš se podívat na pěkné video zde.

2) Vypracuj  v pracovním sešitě úkoly str. 54 – 55.

3) V pracovním sešitě vypracuj závěrečné opakování na str. 58 – 59.

Úkoly v pracovním sešitě nemusíš posílat.

 


Týdenní plán 8. 6. – 12. 6.

Pomalu se v našem putování lidským tělem blížíme k závěru. Dokončili jsme poznávání jednotlivých tělesných soustav a tento týden se podíváme na období lidského života, které lze rozdělit do vývojových etap.

1) Přečti si v učebnici str. 104 – 105 nebo se podívej na následující videa, která velmi doporučuji. Téma je podáno velmi srozumitelnou a zábavnou formou.

VIDEA:

Postnatální vývoj 1

Postnatální vývoj 2

2) V pracovním sešitě vypracuj str. 53. Úkoly nemusíš tento týden posílat.