Německý jazyk

23.11. – 27.11

Opakování rozhovorů včetně vykací formy /Sie  /

Procvičení základních typů otázek /Wer?Wie?Was?Wo,? Woher?/

Časování sloves  ve 3.os.č.j.  er,sie, es,

Kořen slovesa + koncovka    -t    :    er wohnt, sie  wohnt,  es wohnt

specifika sloves „sein“/být/               er ist,        sie ist           es. ist