Německý jazyk

Plán učiva NJ pro období 1. 6. – 5. 6.

1.6. feiern wir den Kindertag. Odhadněte tento výraz.

Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel Glück und Spa3

Dnes začínáme také hovořit o věcech ,které pro mnohé jsou málo příjemné, budeme mluvit o slovese „müssen“ = muset , což většina z vás nemá zrovna v oblibě.

I toto.sloveso  samo o sobě je docela nepříjemné, protože se časuje jinak než jste zatím znali.

Je to sloveso, které patří do skupiny sloves ,kterým se říká způsobové nebo také modálmí.

Tato slovesa nevyjadřují přímý děj /např. lernen = učit se/ ale jen způsob nebo vztah k danému ději /musím se učit =ich muss heute lernen/. Způsobové sloveso musí být vždy doplněno slovesem významovým.

Müssen  má odlišné časování jako i ostatní způsobová slovesa se kterými se postupně setkáte.

Zapamatujte si tyto základní rozdíly oproti klasickému časování, které již znáte /  kořen + osobní koncovka/

1.V čísle jednotném zde dochází ke změně v kořeni    ü – u

2.1.a3.osoba /ich ,er,sie es/ nemají osobní koncovku.

Nauč se časovat způsobové sloveso  „müssen“  /muset/    Učebnice str. 52