Německý jazyk

15.2.-19.2.2021

Opakování 1.části lexiky Familienglieder +  Berufe ve spojitosti s přivlastňovacími zájmeny  meinxmeine,

dein x deine.Opakování číslovek ve vztahu k otázce  „Wie alt ist er/sie/?“Učebnice str. 26 a 27

PS: str.27

22.2. -26.2.

Doplnění lexiky 2. lekce    – slovesa

Was machen die Leute ?  Časování sloves: jednotné číslo + množné číslo

Učebnice str 28 PS: str. 31

1.3. – 5.3.

Opakování časování sloves. Postavení slovesa v německé větě.

Wie sind die Leute? Wie sind die Sachen?  – vlastnosti  ..antonyma ,  slova opačná

/ gro3 x klein, alt x jung,/

Učebnice str.30. 31.   PS: str. 28,30,31