Německý jazyk

Plán učiva NJ pro období 15. 6. – 19. 6.

Zopakování třech základních principů pro časování způsobových sloves.

  1. osoba č.j./ich/  = 3. osoba č.j. /er,sie es/  – bez osobní koncovky

   Ich  muss                      er muss

 

  1. V celém čísle  jednotném /ich,du,er,sie.es/   změna kořenové samohlásky

      ü  – u    

 3.rámcová konstrukce věty: 

    Způsobové sloveso je na slovesném místě významové sloveso je pak na konci věty v neučitku

     Ich muss die Aufgabe schreiben.

Vypracuj v pracovním sešitě  str. 50 cv. 14 a cv15.

Druhé způsobové sloveso které používáme raději a častěji  je sloveso „können“ -moci, umět

Ich kann                         wir können

Du kannst                      ihr  könnt

Er kann                          sie können

Sie                                   Sie

Es   

I toto způsobové sloveso splňuje tři základní principy časování způsobových sloves

  1. os.č.j./ich/ =  3.os.č.j. /er,sie,es/  

Ich kann                      er kann

  1. V celém čísle jednotném /ich,du er,sie,es/ změna kořenové samohlásky

ö-a

  1. platí rovněž rámcová konstrukce věty-způsobové sloveso je na slovesném místě a významové

sloveso je na konci věty v neurčitku.

Ich kann heute ins Kino gehen.

Nauč se časovat sloveso „können“  – učebnice str. 53