Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání na podzimní prázdniny je tentokrát stejné, jako to v prvouce.