Matematika

Týdenní plán 21.6. – 25.6. 2021

 

Násobilka a dělení čísla 5

Opakování geometrie

Jednotky hmotnosti a objemu – kilogram, gram ,litr

Slovní úlohy několikrát více, několikrát méně

PS Slon – str.64 – str.66, 82 a 83