Matematika

Týdenní plán  18.1. 2021 – 22.1. 2021

Tento týden věnujeme geometrii -rýsování přímek, vyznačování bodů a jejich popis.

Budeme si procvičovat všechny typy příkladů na + a – do 100 a také zápis slovních úloh.

 

Je nutné nosit krátké pravítko a tužku č. 2!

 

PS Soptilka – str.  67 a str. 68

 

Geometrie – str. 84 a 85

 

 

Sčítání a odčítání do 100