Matematika

Týdenní plán 19.4. – 23.4. 2021

 

Procvičujeme sčítání do 100 s přechodem přes 10, další typy příkladů na odčítání a slovní úlohy věnované časovým údajům.

Rýsujeme úsečky dané délky.

 

PS Slon – str. 28,29,30,31 – společná práce

Samostatně doplň list se sloupečky na sčítání a list str. 60 z geometrie, str. 61 Měření času  uděláme společně.

Geometrie –  PS Slon str. 77