Anglický jazyk A2 -paní učitelka Olmrová

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře

Týden od 18.1. – 25.1.2021

  • reading Tinaś tiny book
  • story p. 28 – reading , acting
  • revision, games,