Konzultace 24. – 26. 11

Vážení rodiče,
snažíme se co nejvíce zachovat principy, které fungovaly při prezenční výuce, a převést je do on-line prostředí. Jedním z nich jsou individuální konzultace rodičů s učitelem. Konzultací se můžete zúčastnit buď sami, nebo spolu s vámi i Vaše dítě. Tuto možnost jsme připravili na úterý 24. 11. a čtvrtek 26. 11. od 16:00 do 19:00. Níže naleznete prokliky na Doodle tabulku pro jednotlivé učitele. Pokud by byly termíny vyčerpány, informujte mne prosím a budeme hledat další časové možnosti. Dále je nyní možné, po dohodě s vyučujícím, uskutečnit osobní setkání ve škole (vždy pouze jeden žák, jeden zákonný zástupce a jeden pedagogický pracovník).
S pozdravem, Josef Kabele


Tereza Klepáčková
Kateřina Vinšová
Dagmar Gabrielová
Jarmila Hozmanová
Monika Vrbovcová
Věra Jarolímová
Naďa Olmrová
Daniela Jackson
Pavel Ďurkech
Michaela Urbanová
Věra Zuščicová
Ladislava Gajdošová
Alžběta Dvořáková
Linda Kůstková
Monika Švedová
Jana Kolorosová
Jana Čermáková
Josef Kabele

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit jméno, zadat termín a odeslat zeleným tlačítkem – Send. Odkazy, na kterých proběhnou konzultace, zašlou třídní učitelé do Vašich Bakalářů, případně emailů.