Návrat žáků od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

Dle informací MŠMT se od 30. 11. vrací do prezenční výuky ve škole celý první stupeň (1. – 5. ročník) a 9. ročník. Žáci 6. – 8. ročníku budou v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V prvním týdnu (od 30. 11.) začnou s prezenční výukou třídy 6.A a 6.B. Žáci 7.A a 8.A pokračují v distanční výuce. Další informace k provozu školy naleznete níže:

 • Začátek vyučování bude pro všechny třídy od 8:00. Vstup do školy je možný od 7:40.
 • Rozvrh tříd pro distanční i prezenční výuku naleznete na stránkách tříd.
 • Školní družina pro 1. a 2. ročník bude v provozu, včetně ranní družiny, od 6:30 do 17:00. Žáci budou v homogenních skupinách po celý den, s výjimkou žáků prvního ročníku (z personálních důvodů).
 • Školní družina pro 3. ročník bude v provozu od 7:00 do 17:00 (s dodržením homogenity skupiny stejné jako ve třídě).
 • Dopolední svačiny se pro přihlášené žáky budou připravovat.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu a časté větrání ve třídách.
 • Všichni žáci prezenční výuky mají od 30. 11. přihlášené obědy. Nadále je možný výběr obědů přes portál: Strava.cz
 • Obědy budou organizovány v předem určených časech pro jednotlivé třídy, tak aby nedocházelo k častému setkávání ve frontě na oběd. Prosíme všechny rodiče i žáky o trpělivost při čekání na oběd ve třídách a vyzvedávání dětí po obědě.
 • Kroužky jsou nadále zakázané.