Návrat žáků 1. a 2. ročníku od 18. 11.

Vážení rodiče,

dle informací, které jste již jistě zaznamenali v médiích, se žáci 1. a 2. tříd vracejí od středy 18. listopadu k běžné výuce ve třídách. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Níže naleznete informace k provozu školy:

  • Začátek vyučování bude pro všechny třídy od 8:00. Vstup do školy je možný od 7:40.
  • Školní družina bude v provozu do 17:00. Žáci budou v homogenních skupinách po celý den. Ranní družina nebude v provozu do odvolání.
  • Dopolední svačiny se pro žáky budou připravovat od 18. 11.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu a časté větrání ve třídách.
  • Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od středy 18. listopadu přihlášené.

Těšíme se na návrat dětí do školy.

Josef Kabele