Otevření školy pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

          v souladu s nařízením vlády a opatřením MŠMT bychom Vás rádi informovali o rámcové formě výuky pro žáky 2. stupně, zahájené 8. června. S ohledem na veškerá hygienická opatření a okolnosti spojené s aktuální situací, není možné realizovat školní výuku na druhém stupni v rámci klasického rozvrhu.

Půjde zejména o konzultační setkávání žáků s vyučujícími hlavních předmětů, navazující na vzdělávání na dálku. Žáci se budou moci setkávat ve skupině maximálně 15 členů, především za účelem objasnění a upevnění učiva, zpětné vazby k samostatné domácí práci nebo realizace socializačních aktivit.

Přítomnost žáků na prezenční formě konzultací je dobrovolná, vzdělávání formou týdenních plánů zachováme do konce školního roku.  Podrobné informace o konkrétních výukových konzultacích Vám sdělíme po pedagogické radě, která proběhne v úterý 2. června.

Děkujeme za Vaši spolupráci v náročných podmínkách vzdělávání na dálku a věříme, že společně s dětmi letošní školní rok úspěšně dokončíme.

S pozdravem,

Josef Kabele, ředitel školy

Napsat komentář