Dotazník Scio

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se konec školního roku 2019 / 20, který je pro nás v mnoha oblastech výjimečný. Nejvíce máme v živé paměti mimořádná opatření, kdy celá naše škola přešla na distanční výuku. Já osobně vnímám tento rok jako důležitý, protože škola má za sebou plných pět let své existence. Letos také naše škola poprvé hrdě vypouští do světa absolventy devátého ročníku.

            Naše škola si klade několik cílů. Chce, aby se do ní děti těšily, cítily se v ní bezpečně, a kromě znalostí získávaly i důležité životní dovednosti. Chceme mít učitele, kteří vedou děti po cestě vzdělávání s chutí a svou práci mají rádi. Chceme, aby se všem zaměstnancům ve škole dobře pracovalo.  V neposlední řadě je naším cílem, aby rodiče byli spokojeni s výběrem školy pro své děti.

            Po pěti letech existence bychom rádi zjistili, v kterých oblastech je naše škola silná a kde jsou oblasti možného růstu. Společnost Scio připravila dotazník, který nám se zjišťováním odpovědí pomůže. Zajímají nás názory všech stran – rodičů, pedagogů, provozních zaměstnanců i našich žáků. I vás jako důležité účastníky vzdělávacího procesu prosíme, abyste dotazník vyplnili. Důležité jsou pro nás vaše názory a podněty. Budeme se nad nimi zamýšlet.

            Výsledná zjištění plynoucí z dotazníku budou zveřejněna na webových stránkách školy a blíže v září 2020 na třídních schůzkách. Vedení školy i školská rada je budou brát jako podněty pro další rozvoj a směřování školy.

Praktické informace:

  • Dotazníkové šetření probíhá elektronickou formou a přístup do dotazníku jsme vám zaslali zprávou přes systém Bakaláři.
  • Dotazník prosím vyplňte do 22. 6. 2020
  • Dotazník je připravený tak, abyste mohli své názory vyjádřit anonymně a bez obav ze zneužití.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za vaše názory i spolupráci.

Josef Kabele, ředitel školy

Petr Kreuz, předseda školské rady