Ohlášení stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče a přátelé školy, 

dovolte, abych Vás touto cestou informoval o důvodech, proč se i naše škola rozhodla připojit ke stávce škol dne 27. 11. 2023. Tím prvním důvodem je oprávněná obava ze zhoršení kvality vzdělávání vzhledem k plánovanému snížení počtu vyučovacích hodin. Pro naši školu znamená tento krok úbytek o zhruba 29 vyučovacích hodin týdně. Tyto hodiny se nutně projeví v organizačních změnách, kterými jsou menší počet volitelných předmětů, méně dělených hodin, třídnických hodin nebo tandemových hodin. Jsem přesvědčený, že tyto změny budou znamenat zásadní překážky v naší snaze jít cestou moderních metod a individuálního přístupu k žákům.

Druhým důvodem, který vidíme jako opodstatněný pro připojení ke stávce, je plánované snížení finančních prostředků na učební pomůcky a dále na mzdy provozních zaměstnanců, vychovatelů a asistentů. V případě krácení mezd bude jistě i v naší neustále rostoucí škole situace s hledáním kvalitních zaměstnanců výrazně složitější.

Závěrem bych rád dodal, že ačkoliv jsme zvážili všechny možnosti a uvědomujeme si komplikace, které tímto krokem můžeme způsobit, věřím, že pochopíte vážnost situace a důvody, které nás k rozhodnutí vedly.

Za tým ZS Sulice, 

Josef Kabele, ředitel školy

Napsat komentář