Zahájení školního roku 23/24, provozu družiny a jídelny

Žáci 2.-9. ročníku zahájí vyučování v pondělí 4.9. od 8.00hod.

Žáci 1. ročníku zahájí vyučování v pondělí 4.9. od 8.15 hod. viz: info pro rodiče prvňáčků

4.9. nebude v provozu školní družina a výdej obědů.

od út 5.9.- pá 8.9.:

2.-4. ročník končí vyučování po 4. vyučovací hodině.

5.-9. ročník končí obědem (poobědové odpolední vyučovací hodiny odpadají)

Družina i jídelna jsou v provozu. Družina je určena dětem 1.-3. ročníku. Nebude-li obsazena  kapacita bude možné podat přihlášky žáků 4. ročníku. V případě převisu přihlášek rozhodne losování.

Od pondělí 11.9. probíhá výuka již podle rozvrhu.

POZOR! V prvním a druhém týdnu šk. roku proběhnou i třídní schůzky a informační schůzka k výjezdu do Anglie.

Více: organizace šk. roku