Změny obědů a přihlášky kroužků

Děkujeme za trpělivost a učenlivost při přechodu na rychlejší a přehlednější komunikační kanál Bakaláři.

Dovoluji si ještě upřesnit k obědům a kroužkům.

OBĚDY:
zda dítě bude mít oběd se salátem nebo bez salátu je nutné zadat přes anketu v Bakalářích rodičů.
Nezapomeňte, prosím, kliknout před odesláním na „uložit“.

Systém Bakaláři, bohužel, neumí poslat potvrzení  o úspěšném vyplnění ankety. Bakaláři nejsou propojeni se systémem strava.cz. Nezobrazí se vám proto automaticky vyplněná volba.
Vedoucí jídelny zadává váš požadavek ručně každý den.
Vytrvejte, prosím. Do doby změny se automaticky účtuje pouze oběd bez salátu.​

Zeptejte se svých dětí, zda opravdu na oběd chodí. Ať neplatíte zbytečně.

Platební údaje naleznete na webu školy: https://www.zssulice.cz/informace-k_platbam/

KROUŽKY:​

na školní kroužky  https://www.zssulice.cz/volnocasove-aktivity/ se lze přihlašovat rovněž přes Bakaláře rodiče a sekci „ankety“.
Nezapomeňte, prosím, kliknout před odesláním na „uložit“.

Systém Bakaláři, bohužel, neumí poslat potvrzení  o úspěšném vyplnění ankety.
Nejde-li vám dítě přihlásit je pravděpodobně zaplněna kapacita kroužku vč. náhradníků.
Následné platby půjdou také přes systém Bakaláři.

Na družinové kroužky bude možné se přihlásit v průběhu září, po upřesnění časů kroužků, přes Bakaláře rodičů-ankety. Kroužky budou zdarma.

Kroužky jiných organizátorů  https://www.zssulice.cz/volnocasove-aktivity/

Důležité pro družinové děti:

Bude-li dítě navštěvovat kroužek, prosím, předejte paní družinářce písemnou zprávu:

– na jaký kroužek, od kolika hodin bude chodit
– zda  dítě může na kroužek odejít samo, nebo lektor/trenér má dítě v družině vyzvednout
– zda dítě  se po skončení kroužku vrací do družiny nebo odchází samo domů.