Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2022/23

Bude-li se žák bude hlásit na střední školu s talentovou zkouškou, je nutné podat přihlášku do 30. listopadu 2022.

Přihlášku s průměry si vyzvedne žák u výchovné poradkyně do 21. 11. 2022. Poté zákonný zástupce  zkontroluje a doplní všechny údaje na přihlášce a odešle na střední školu.

Zápisový lístek obdrží žák do 30.11.2022

Podání přihlášky pro obory bez talentové zkoušky:

V 1. kole je možné podat pouze 2 přihlášky (pořadí škol musí být na obou stejné!!).

Přihlášku podává zákonný zástupce žáka s jeho písemným souhlasem (podpis na přihlášce).

Žáci obdrží tiskopisy od výchovné poradkyně Mgr. Čermákové ihned po ukončení 1. pololetí 22/23. Po doplnění a kontrole všech údajů je nutné odeslat přihlášky na příslušné střední školy.

Termín odevzdání přihlášky střední škole je do 1. března 2023.

Do 15. 3. 2023 obdrží žáci zápisový lístek. 

V případě přijetí odevzdá uchazeč zápisový lístek do 10 pracovních dnů střední škole a tím potvrdí svůj záměr na škole studovat.

V případě nepřijetí v 1. kole je možné podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech po uzavření 1. kola přijímacího řízení budou  uvedeny na webových stránkách krajského úřadu SK, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:   1. termín – 17. 4. 2023          2. termín – 18. 4. 2023

Pro čtyřleté obory:                                                 1. termín – 13. 4. 2023          2. termín – 14. 4. 2023

Náhradní termíny pro všechny obory:                1. termín – 10. 5. 2023          2. termín – 11. 5. 2023

Ředitel střední školy může stanovit školní přijímací zkoušku.

V průběhu celého školního roku se mohou žáci i jejich rodiče obracet na výchovnou poradkyni Mgr. Čermákovou. Je připravena pomoci při ev. problémech či nejasnostech.  

Je nutné sledovat webové stránky jednotlivých středních škol. Najdete tam nejen informace o dnech otevřených dveří, ale i konkrétní informace o přijímacím řízení.

Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/