Výsledky zápisu do prvního ročníku

Vážení rodiče,

dne 27. a 28. 4. 2021 proběhl zápis uchazečů do prvního ročníku ZŠ Sulice na základě předem zveřejněných kritérií (viz KRITÉRIA PŘIJETÍ). Níže naleznete výsledky zápisu podle čísel přidělených při registraci. Losování o zbývající místa v prvním ročníku proběhne dne 18. 5. 2021 od 17:00 ve školní tělocvičně. Losovat bude vždy jeden ze zákonných zástupců žáka za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a školské rady. Pro více informací či nahlédnutí do spisu se neváhejte obrátit na email: reditel@zssulice.cz.

VÝSLEDKY ZÁPISU – PRVNÍ KOLO:

PŘIJATÍ UCHAZEČI
R6MOZ
I2EE7
N0UZ8
H7FVF
XVI6R
KD7SI
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI
9ANCY
ITVXB
5FM6T
ZYIP0
4UOU2
JEPDY
S11PU
3TTCJ
BSM7P
F2PXP
W4TQL
1VORD
LOL24
UCHAZEČI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
RD2F3
5HYLJ
AHA08
86V7I
I38B3
RFUS4
V1K0D
6YO0C
V338E
0PBJD
TLT23
HAHA7
LOSOVANÍ UCHAZEČI 18. 5. 2021
N93N4
ZOVBH
JFGPT
W59AQ
G3A4F
U2TVR
C1UWU
4E1G3
W7KJM
4GFIA
UZWOB
1Q6WC
8KI7P
IYGYY
1U0WQ
SMK21
B826C
39M0O
1FDVX
POG10
G0XOB
PU9D7
3Q9FG
FDD0O
55KXN
NJTPJ
H1TUV
3I0G4

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při rozhodování o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Sulice vychází ředitel z následujícího bodového ohodnocení.

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (Sulice, Želivec, Nechánice, Hlubočinka, Křížkový Újezdec) – 10 bodů
  2. Děti s odkladem pro školní rok 2020/21 – 5 bodů
  3. Děti s místem trvalého bydliště mimo spádový obvod ZŠ Sulice, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence – 2 body
  4. Ostatní– 1 bod

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

  • V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zákonných zástupců dotčených dětí, pokud se na vyzvání dostaví k losování.
  • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
  • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail: reditel@zssulice.cz

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti.

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete Žádost o odklad školní docházky (žádost Vám bude také vygenerována při registraci), potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

První třídní schůzka

Ve středu 9. června 2021 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok.