Zápis do prvního ročníku 2021/22

 • Vážení rodiče, pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu o 25 žácích. Z důvodu předpokládaného vysokého počtu zájemců zahajujeme zápisové období elektronickou registrací budoucích prvňáčků ze spádového obvodu již od pondělí 1. 3. 2021 do 20. 3. 2021.
 • Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2021. Na plánované Dny otevřených dveří včas upozorníme – zatím je není možné realizovat.
 • REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu provádíte elektronicky od pondělí 1. 3. 2021 do 20. 3. 2021 – odkaz pro registraci naleznete na úvodní stránce webových stránek školy, nebo klikněte zde.
 • Dny otevřených dveří se uskuteční i ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 27. a 28. dubna 2021 od 14:00 – 17:00.
 • Zápis dle epidemiologické situace proběhne prezenčně nebo na dálku.

Zákonní zástupci při zápisu předloží:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ (žádost Vám bude vygenerována při registraci)
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE (stačí kopie)
 • DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE, pokud se změnilo od registrace k zápisu. Údaj budeme ve spolupráci se zřizovatelem opět ověřovat.
 • DOKLAD O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:

 1. přímo při prezenčně organizovaném zápisu

… v případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR:

 1. prostřednictvím datové schránky školy – ID schránky: 4c8zjuh
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohami!)
 3. doručením poštou
 4. osobním podáním, kdy je nezbytné nejprve kontaktovat emailem hospodářku školy p. Senftovou, (email: hospodarka@zssulice.cz, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je důležité organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při rozhodování o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Sulice vychází ředitel z následujícího bodového ohodnocení.

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (Sulice, Želivec, Nechánice, Hlubočinka, Křížkový Újezdec) – 10 bodů
 2. Děti s odkladem pro školní rok 2020/21 – 5 bodů
 3. Děti s místem trvalého bydliště mimo spádový obvod ZŠ Sulice, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence – 2 body
 4. Ostatní– 1 bod

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zákonných zástupců dotčených dětí, pokud se na vyzvání dostaví k losování.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail: reditel@zssulice.cz

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete Žádost o odklad školní docházky (žádost Vám bude také vygenerována při registraci), potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

První třídní schůzka

Ve středu 9. června 2021 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok.