Informace k návratu žáků od pondělí 3. 5.

Milí žáci, Vážení rodiče,

V pondělí 3.5. do školy nastoupí žáci 6.A, 6.B a 7.A. Žáci 8. a 9. ročníku mají výuku na dálku s tím, že deváťáky čekají přijímací řízení na střední školy v pondělí a v úterý.

  • Všem třídám prezenčně vyučovaným ve škole bude automaticky přihlášen oběd. Pro odhlašování využívejte nadále systém Strava.cz.
  • Vzhledem k opatření Ministerstva zdravotnictví se povolují sportovní činnosti, které probíhají venku. Při těchto aktivitách, nemusejí mít děti ochranný prostředek nosu a úst (roušku). Vyučující tělesné výchovy dle aktuálního počasí rozhodne o tom, zda bude během tělesné výchovy možnost provozovat sportovní činnost, nebo zda bude třída ve vnitřních prostorách školy.
  • Třídy 2. STUPNĚ se testují 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), výjimku z testování mají žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a před testováním předají třídnímu učiteli potvrzení o prodělání onemocnění. Třídy se testují ve svých třídách, do školy vchází vstupem u tělocvičny.
  • Třídy 1. STUPNĚ SE OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021 TESTUJÍ 1X TÝDNĚ (v pondělí). Do školy vchází podle ročníků, jak jsou zvyklí (tělocvična – 1. třídy a ranní družina, jídelna – 2. a 3. třída, 1. patro – 4. a 5. třída).
  • Rozvrhy na další týden jsou vždy od pátku na webových stránkách tříd a v systému Bakaláři.
  • Družina, včetně oddělení pro děti rodičů IZS, je v běžném provozu od 6:30 do 17:00, při zachování homogenity tříd.

V případě nejasností či dalších dotazů, mě neváhejte kontaktovat na reditel@zssulice.cz.

Josef Kabele, ředitel školy