Návrat žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. se vrátí do školy žáci prvního stupně v týdenních rotacích celých tříd, za podmínky antigenního testování (z přední části dutiny nosní) 2x týdně – pondělí a čtvrtek.

V naší škole budou prezenčně docházet třídy v uvedeném schématu:

v týdnu od 12. 4.; 26. 4.třídy: 1.B, 2.A a 4.A
v týdnu od 19. 4., 3. 5.třídy: 1.A, 3.A a 5.A

Testování bude probíhat u dětí samostatně za pomoci pedagogických pracovníků školy a třídního učitele. U nejmenších dětí bude vhodná asistence rodičů. Třídy budou vcházet samostatným vchodem do místností určených k testování (tělocvična, jídelna, 1. patro). Antigenní testování žáků – proběhne v rámci první hodiny, vždy v pondělí a čtvrtek, případně v ranní družině. Pokud bude žák pozitivní, bude odveden do izolace, dostane potvrzení a škola kontaktuje rodiče s dalším postupem. Prosíme rodiče, kteří nechtějí v prezenčním týdnu výuky poslat děti do školy, aby informovali třídní učitelku.
Leták k testování pro žáky
Leták k testování pro rodiče

Další informace k provozu školy:

  • Povinně budou žáci nosit zdravotnické roušky. Není možné použít vlastní (doma šité) roušky, štíty apod.
  • Škola bude dodržovat zásady osobní a provozní hygieny (časté větrání, skupinová izolace, rozestupy, mytí rukou a další).
  • Již není třeba odevzdávat prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Školní družina bude v provozu od 6:30 do 17:00. Dodržujeme homogenitu tříd. Prosíme rodiče o trpělivost při vyzvedávání žáků po obědě. Žáci se v jídelně postupně střídají po třídách. 
  • Rozvrh na další týden naleznete vždy v pátek na webu školy – třídy a v systému Bakaláři.
  • O přesných nástupech tříd Vás budou informovat třídní učitelé. 
  • Děti rodičů IZS mohou v týdnech distančního vzdělávání navštěvovat školní družinu, kde se během dopoledne účastní online výuky pod dohledem pedagogického pracovníka školy. Pro přihlášení do družiny nás kontaktujte na email: reditel@zssulice.cz.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Podrobné informace naleznete v manuálu MŠMT ke stažení zde:

Josef Kabele, ředitel školy