Úřední deska

Na základě losování ze dne 18. 5. 2021 byli v druhém kole přijati do 1. ročníku tito uchazeči:

ZOVBH
G3A4F
U2TVR
C1UWU
W7KJM
4GFIA
1Q6WC
8KI7P
IYGYY
1U0WQ
SMK21
B826C
39M0O
1FDVX
G0XOB
PU9D7
3Q9FG
FDD0O
55KXN

Ostatním spádovým uchazečům, kteří nebyli dne 18. 5. 2021 vylosováni je v současné chvíli přerušeno správní řízení do vydání rozhodnutí o schválení dotace pro navýšení kapacity školy. Níže přikládáme protokol o výsledku losování do prvního ročníku ZŠ Sulice 2021/22:

Dne 27. a 28. 4. 2021 proběhl zápis uchazečů do prvního ročníku ZŠ Sulice na základě předem zveřejněných kritérií (viz KRITÉRIA PŘIJETÍ). Níže naleznete výsledky zápisu v prvním kole podle čísel přidělených při registraci. Pro více informací či nahlédnutí do spisu se neváhejte obrátit na email: reditel@zssulice.cz.

VÝSLEDKY ZÁPISU – PRVNÍ KOLO:

PŘIJATÍ UCHAZEČI
R6MOZ
I2EE7
N0UZ8
H7FVF
XVI6R
KD7SI
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI
9ANCY
ITVXB
5FM6T
ZYIP0
4UOU2
JEPDY
S11PU
3TTCJ
BSM7P
F2PXP
W4TQL
1VORD
LOL24
UCHAZEČI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
RD2F3
5HYLJ
AHA08
86V7I
I38B3
RFUS4
V1K0D
6YO0C
V338E
0PBJD
TLT23
HAHA7

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při rozhodování o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Sulice vychází ředitel z následujícího bodového ohodnocení.

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (Sulice, Želivec, Nechánice, Hlubočinka, Křížkový Újezdec) – 10 bodů
  2. Děti s odkladem pro školní rok 2020/21 – 5 bodů
  3. Děti s místem trvalého bydliště mimo spádový obvod ZŠ Sulice, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence – 2 body
  4. Ostatní– 1 bod

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

  • V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zákonných zástupců dotčených dětí, pokud se na vyzvání dostaví k losování.
  • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
  • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail: reditel@zssulice.cz

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti.

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete Žádost o odklad školní docházky (žádost Vám bude také vygenerována při registraci), potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.