Úspěch v celostátní literární soutěži

S velkou radostí sdílíme mimořádný úspěch Adély Novákové ze 7.A, která se umístila na 3.místě v celostátní talentové literární soutěži Náš svět se svou slohovou prací „Knihy neknihy“.

Ocenění a diplom Adéla převzala v pátek 10.5. na slavnostním vyhlášení v Praze před Průmyslovým palácem (v rámci výstavy Svět knihy) v doprovodu své rodiny a učitelky českého jazyka. Soutěž vyhlašuje jednou ročně Národní institut pro další vzdělávání, jako organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S vlastní tvorbou v ní soutěží děti ze škol v celé České republice. Těší nás, že Adélin talent můžeme podporovat nejen v hodinách češtiny, ale i ve čtenářském klubu a v redakci školního časopisu. Rozhovor s Adélou i její práci si budete moci přečíst v šestém čísle časopisu S-uličník.