Přijímací řízení na střední školy 2021/22

pro žáky 5., 7., 9. třídy: Informace o oborech vzdělávání  najdete:  www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz, www.cermat.cz a na webových stránkách středních škol Je vhodné navštěvovat dny otevřených dveří na školách Podmínky přijetí musí ředitel SŠ zveřejnit nejpozději do konce ledna 22 Po ukončení 1. pololetí vydá škola žákům potvrzenou přihlášku – rodiče doplňují pouze zvolenou školu, … Read more

Květnový S-uličník

Školní časopis neusnul ani v době distančního vzdělávání. Přináší vám kreativní, poetické, soutěžní a zábavné příspěvky našich dětí i jejich nadhled a zamyšlení nad dobou koronavirovou.

Dočasné uzavření školy pro žáky

Počínaje 11. 3. 2020 do odvolání je nařízením Bezpečnostní rady státu zakázán všem žákům vstup do školy. Učitelé budou dětem zadávat domácí práci a další pokyny přes bakaláře. Sledujte prosím informace v systému bakaláři i zde na webových stránkách. Děkujeme za trpělivost a přejeme všem klidné dny.

Důležité prvotní opatření – oznámení zákonným zástupcům

Vážení rodiče, v souvislosti s koronavirem škola podnikla prvotní opatření, týkající se této problematiky. Veškeré místnosti byly umyty dezinfekčním přípravkem, stejně tak dveře, kliky, parapety oken, dále pak všechny stoly, židle, skříně, šatní skříňky atd. V současné době máme zajištěnu dodávku dezinfekce, aby se i nadále mohlo ve zvýšených hygienických zásadách pokračovat. Ve všech prostorech … Read more