Eko týden – výsledky

Děkujeme všem malým i velkým, kteří se zúčastnili Výzvy hrdinství 🙂

A jak jsme přírodě pomohli?

  • Při čištění zubů jsme ušetřili 7 plných van pitné vody.
  • Zasadili jsme 18 stromů a 109 rostlin.
  • Strávili jsme 196 hodin venku.
  • Zachránili – nesnědli jsme 3 zvířata.
  • Vyprodukovali jsme méně domovního odpadu než je český průměr.
  • Používáním látkových tašek jsme nahradili 100 plastových.