Anglický jazyk (skupina A2)

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře       

  stálý kod učebny angličtiny :2iyrfgp

ZKRATKY –     SB – Student´s book – učebnice

WB – Workbook – pracovní sešit

 

Týden od 16.5. – 20.5.

Tento týden se budeme připravovat na test Unit 4. Bude to poslední velký test z angličtiny v tomto školním roce.

Test U 4 budeme pravděpodobně psát 24. května v úterý.

Požadavky: Present simple ( přítomný čas prostý – tvoření otázky a záporu) ,

What´s the time? ( opakovat hodiny), předložky on, at ( viz. pyramida v učebně) ,  , slovní zásoba My Day

Různé materiály k probranému učivu jsou na učebně a tabulky Present simple máme také ve slovníčku.  V učebnici je opakování na str. 50, v pracovním sešitě str. 40,41.

 

 

Týden od 2.5. – 6.5.

Present simple – opakování tvoření záporu a krátký test

Tvoření otázky – výklad

Mickey, Millie and Mut – SB p. 46,47     WB p. 38,39

 

Týden od 25.4.- 29.4.

Minulý týden hodně dětí chybělo. Zabýváme se tvořením záporu v přítomném prostém čase s pomocí don´t, doesn´t, a opakujeme i starší zápory – isn´t, aren´t, haven´t got atd. (malý a velký balíček)

V učebnici jsme skončili na str. 44,45, v pracovním sešitě na str. 37/cv. 5

V úterý se budeme znovu věnovat záporům, můžete trénovat i na učebně Hit a mole (práskni krtka) – práskáte pouze krtky se správně utvořeným záporem.

Ve čtvrtek budu zkoušet zpaměti My Day,ale pouze žáky, kteří už ode mne dostali opravenou práci v sešitě. S ostatními se dohodnu na jiném termínu.

 

Týden od 28.3. – 1.4. 

What´s the time? – procvičování času

My day – sB p. 42 , WB p. 34  – Present simple – přítomný čas prostý

 

Týden od 21.3. – 25.3.

– děti, které chyběly, budou psát test U 3

Nové učivo – Unit 4 – procvičování What´s the time? – Kolik je hodin?

– SB p. 40                WB p. 32

 

Týden od 14. + 18.3.

Tuesday – opakování na test U 3 (viz. pokyny v učebně)

Thursday -test U 3

 

Týden od 28.2. – 4.3.

– sloveso HAVE GOT

 • nová slovíčka My timetable ( budou v učeběn)
 • SB p. 34           WB p. 27,28

Týden od 21.2. – 25.2.

– stále procvičujeme sloveso HAVE GOT, také otázku a zápor

 • budeme se připravovat na krátký mluvnický test, který si napíšeme příští úterý
 • SB – p. 32+33 Have you got a pet?
 • WB – p. 24+25 +26+27

Týden od 14.2. – 18.2.

SB p. 30+31 – Mut´s present

WB p. 23,24,25

 

Týden od 31.1. – 3.2.

Jsme na začátku 3. lekce. Koncem týdne bychom měli mít hotové v učebnici stránku 29 a v pracovním sešitě str. 22+23.

Slovíčka – pokud jste nebyli ve škole, opište si do slovníčku slovíčka My world, uložená v učebně

Mluvnice – v této lekci budeme probírat slovesa HAVE GOT. Jeho časování máte uložené v učebně. Pokud jste chyběli, vytiskněte si ho nebo vyzvedněte u mne a nalepte do slovníčku.

 

Týden od 17.1.- 21.1.

Tuesday – 18th January – Test U 2

Thursday – New vocabulary – SB p. 28

wB p. 22

Týden od 10.- 14.1.

– opakujeme na test z 2. lekce

SB p. 26 a vše co nám zbývá ve WB

18. 1. test z 2. lekce

 

 

Týden od 4.1. – 8.1.

 

SB p.22 -Days of week 

SB p. 23

WB p. 18-19

ZAČÍNÁME SE PŘIPRAVOVAT NA TEST Z 2. LEKCE – PODKLADY JSEM ULOŽILA DO UČEBNY , TEST BUDEME PSÁT PRAVDĚPODOBNĚ 18.1.

 

Týden od 6.12. – 10.12.

Possessive adjectives – přivlastňovací zájmena

uč. str. 19,20

WB prac. s. str. 14,15

 

Týden od 29.11. – 3.12.

uč. str. 18 – slovní zásoba My family

Possessive adjectives ( my, your, his, her, its, our, your, their)

workbook ( prac.s. 14+15)

 

Týden od 22.11. – 26.11,

učebnice str. 18/ cv. 1 – My family – slovní zásoba

pracovné sešit str. 13 celá

 

 

Týden od 7.6.- 11.6.

U 8 – It´s snowing

Weather .- vocabulary

uč, str, 56-57

prac. s. 73-76

 

Týden od 31.5. – 4.6.

Clive the Caveman – uč. str. 53

Colin in Computerland – uč. str. 54

AB p. 66,68,69,70

 

Týden od 24.5.- 28.5.

Jobs – uč. str. 50 – who……..?

uč.str. 51 – What does she do?

Reading into writing – Clive the caveman – str. 53

prac. s. str. 64-66

 

Týden od 17.5.-21.5.

What time is it?  Jobs.

Colin in Computerland.

uč. str. 46

uč. str. 49-50 – new vocabulary

prac. s. 58 ,64,65

 

 

Týden od 10.5. – 14.5. PREZENČNĚ

Days of week – zkoušení – ústně i písemně

Colin in Computerland – uč. str. 46 , aB str. 58

NEW LESSON : People at work – uč. str. 48,49 – vocabulary – Jobs, What´s the time?

AB p. 62-63

 

 

 

Týden od 3.5. – 7.5. – distančně online

Days of week – opakování dnů v týdnu

Free time activities – slovní zásoba opakování

Nová slovní zásoba : TV programmes –       uč. str. 43 + 45       prac. s. str. 55+57

 

Týden od 26.4.- 30.4.

Monday

 • prac. s. str. 49,51,52

Wednesday + Thursday

Days of week – dny v týdnu, hry, říkadla

uč. str. 42, prac. s. str. 54

 

Týden od 19.4, – 23.4.

Monday

– oprava testu

 • opakování 5 . lekce – there is, there are

Wednesday

 • New lesson – Just for fun! – uč. str. 40, prac. s. str. 49

Thursday

 • uč str. 41, prac. s. str. 50

 

Týden od 12.4.-.16.4.

 • opakování 5. lekce ( prac. s. str. 48,49,50)
 • Map reading and directions – uč. str. 36 – Turn left. Turn right. Go straight on past …………….

Týden od 6.4. – 9.4.

Wednesday

POZOR!!!!!   VE STŘEDU NENÍ ON-LINE HODINA!!!!!!

Samostatná práce – poslechnout si Colin in Computerland – uč. str. 38 ( poslech je uložený v učebně- Práce v kurzu) – a následně několikrát přečíst.

V pracovním sešitě str. 47 – seřadit obrázky. (neposílat, zkontrolujeme ve čtvrtek)

 

Thursday

 • kontrola Colin in Computerland

Map reading and directions – uč. str. 36 – Turn left. Turn right. Go straight on past …………….

 

 

Děkuji všem rodičům za trpělivost a spolupráci v nelehké době a dětem přeji mnoho úspěchů v novém pololetí.

Přehled zde je stručný. Všehcny podrobnější informace k probíranému učivu, Jamboardy, přehledy, podpůrné materiály atd. budu ukládat přímo do učebny.