Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

rok 2021 začneme jinak, než bychom si všichni přáli. Níže naleznete opatření MSMT pro toto období.

  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Aktuální rozvrhy naleznete na stránkách tříd a v systému Bakaláři od 30. 12. 2020.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Toto vše je umožněno po domluvě s pedagogickým pracovníkem.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude v provozu od 6.30 do 17:00.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu prosím, kontaktujte vedoucí školní jídelny (email: jidelna@zssulice.cz) a domluvte si výdej oběda. Výdej obědů do přenosných nádob je umožněn od 11.30 – 13:30 hod.

Úspěšné vkročení do nového roku 2021 přeje za celou školu ZŠ Sulice

Josef Kabele