Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí

Vážení rodiče,

rád bych Vás touto cestou informoval o pravidlech pro hodnocení žáků na konci druhého pololetí, tak jak byla projednána pedagogickou radou dne 4. 5. 2020 a která jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. Níže uvedené principy budou ve zmíněném období nahrazovat pravidla pro hodnocení, jež jsou součástí našeho školního řádu.

Vzhledem k dané situaci obecně platí, že známka za 2. pololetí by se výrazně neměla lišit od známky získané v 1. pololetí. Při hodnocení se budou brát v potaz tato kritéria:

  • hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. od 3.2. do 10. 3. 2020)
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit v období od 25.5.2020 do konce školního roku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Oceňujeme zejména snahu o pravidelnou práci v současných ztížených podmínkách a velice si vážíme všech žáků a rodičů, kteří s námi spolupracují.

Předávání vysvědčení připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Za tým učitelů ZS Sulice,

Josef Kabele, ředitel školy